+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Maaliskuu » Seinäjoen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös merkittävästi alijäämäinen

Seinäjoen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös merkittävästi alijäämäinen

26.3.2020, klo 11:10

Seinäjoen kaupungin talous kääntyi viime vuonna merkittävästi huonompaan suuntaan. Vuosikate oli 249 000 euroa ja tilikauden alijäämä 22,4 miljoonaa euroa (vuonna 2018 -7,5 miljoonaa euroa).

Heikko tulos johtuu erikoissairaanhoitomenojen yli 10 prosentin kasvusta. Myös omassa palvelutuotannossa toimintakate eli menot suhteessa tuloihin on ollut liian kovassa 8,2 prosentin kasvussa.

Kunnallisveroissa vuosi 2019 oli poikkeuksellinen. Kuntaliitto arvioi, että noin 400 miljoonaa euroa kuntien kunnallisverotuloista jäi verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen vaikeuksien vuoksi tilittämättä. Tämä näkyi myös Seinäjoen kunnallisverotuloissa 4-5 miljoonan euron vajeena. Kokonaisuutena verotulot (kunnallisvero, yhteisöverotuotto, kiinteistöverot) kasvoivat kuitenkin yhteensä 3,9 prosenttia.

Kasvava kaupunki investoi merkittävästi myös vuonna 2019. Nettoinvestoinnit olivat 45 miljoonaa euroa ja koko kaupunkikonsernissa 88 miljoonaa euroa. Keskeisimmät investoinnit kohdistuvat talon- ja kadunrakentamiseen. Isoimpina investointeina ovat Tammikampuksen tilojen saneeraaminen, teatteritekniikan peruskorjaus sekä Kauppa-Joupin eritasoliittymä. Myös Keskustori avattiin käyttöön. Seinäjoen Energia investoi yhä enemmän uusiutuvaan energiatuotantoon.

Vuosikate ei riittänyt investointien rahoittamiseen, mikä merkitsee velkaantumisen jatkumista. Lainamäärä on 5199 euroa/asukas eli yhteensä 312 miljoonaa euroa. Konsernilainaa on 9230 euroa/asukas, yhteensä 633 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonserni paransi hieman kokonaistulosta, mutta tulos on tilikaudelta 21,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.


Kaupungin kehittyminen on jatkunut taloutta lukuun ottamatta edelleen myönteisenä, ja Seinäjoen asema kasvukeskusten joukossa on vahvistunut. Palvelut ovat laajat ja toimivat.

Kaupunkistrategia on taloutta lukuun ottamatta erittäin hyvin toteutunut. Kaupunki on menestynyt erinomaisesti erilaisissa yrittäjyyttä, kuntaimagoa, työllisyyttä ja asumisen edullisuutta mittaavissa vertailututkimuksissa. Kaupunkirakenteen kehittäminen on jatkunut voimakkaana, mikä näkyy korkeassa investointitasossa ja rakentamisessa. Väkiluku viime vuoden lopussa oli 63 806 (+518, +0,8 %). Työllisyystilanne on merkittävästi valtakunnan tasoa parempi ja työpaikkoja on hyvin tarjolla.

- Kokonaisuutena vuosi 2019 oli kaupungille monella tavalla menestyksekäs ja onnistunut. Talouden kehitykseen ei kuitenkaan voi olla tyytyväinen. Kyseessä on toinen alijäämäinen tulos peräkkäin niitä edeltäneiden kahden hyvän vuoden jälkeen. Sopeuttamisen merkitys taloudenpidossa korostuu, jotta Seinäjoki voi menestyä jatkossakin, sanoo kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Vuoden 2020 talousarvio on tasapainottava, ja tavoitteena on vähintään nollatulos. Se edellyttää yhtäältä rakenteellisia uudistuksia ja toisaalta sitä, että kaupungin vetovoima jatkuu vahvana.

Vuoden 2019 lopussa kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 13,5 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernilla 93 miljoonaa euroa.

- Vielä kun kaupungilla on taseessa kumulatiivista ylijäämää, on tärkeää sopeuttaa kaupungin ja kuntayhtymien toimintaa ja taloutta vastaamaan muuttuneita olosuhteita mahdollisimman ajoissa, toteaa rahoitusjohtaja Mika Itänen.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 30.3. Valtuustoon asia etenee 15.6.

Tilinpäätös 2019 (pdf, 3.38 Mt)


Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, 0400 763800

rahoitusjohtaja Mika Itänen, 040 566 1245


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja