+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Maaliskuu » Valtuuston 23.3.2020 kokouksen päätökset

Valtuuston 23.3.2020 kokouksen päätökset

23.3.2020, klo 18:30

21 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 18.3.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 18.3.2020.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


22 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 26. päivänä maaliskuuta
2020 klo 14, kuitenkin niin, että pykälä 30 tarkistetaan tässä kokouksessa ja
- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 27. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Piia Kattelus ja Heikki Keskinen


23 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungille vuoden 2020 talousarviolainana 39 067 100 euron osalta luoton seuraavasti:
Lainamäärä...……. 39 067 100 euroa
Lainanantaja...…... Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto...….. Vaihtuvakorkoinen laina, viitekorko 3kk euribor
Marginaali...……... 0,36 %, korkoindikaatio 13.2.2020
Laina-aika...…….. 10 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset ..Neljännesvuosittain
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


24 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungille vuoden 2020
talousarviolainana 40 000 000 euron osalta luoton seuraavasti:
Lainamäärä......40 000 000 euroa
Lainanantaja... Danske Bank A/S Suomen sivuliike
Lainan muoto... Vaihtuvakorkoinen laina, viitekorko 3 kk Euribor
Marginaali:.... 0,33 %, korkoindikaatio 21.2. klo 13.00
Muut kulut:.... Järjestelypalkkio 2000 euroa sekä 2,50 euroa/ lasku ja automaattisesta veloituksesta 3,50 euroa/ erä viiden vuoden ajalta
Laina-aika..... 5 vuotta, koronmaksu neljännesvuosittain
Lainan lyhennykset... Kertalyhenteinen laina
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

25 § Vuoden 2019 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2019 osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

26 § Seinäjoen kaupungin osakkuus Suomi-Rata Oy:ssä / yhtiön pääomittaminen/
talousarvion muuttaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että;
1. Seinäjoen kaupunki merkitsee Suomi-Rata Oy:n osakkeita ja muulla tavoin pääomittaa yhtiötä enintään 888 800 eurolla kuitenkin niin, että kaupunki
sitoutuu lisäksi lunastamaan Kanta-Hämeen kuntien osakkeita Suomi-Rata Oy:stä ja vastaamaan näiden kuntien rahoitusosuudesta Suomi-Rata Oy:n
enintään 50 000 eurolla mikäli ko. kunnat käyttävät niille varattua exit -oikeutta.
2. Muuttaa vuoden 2020 talousarviota seuraavasti; Kustannuspaikka 1302 hallitus, tili 1212 Muut osakkeet ja osuudet 1302 + 12 600 euroa.
3. Seinäjoen kaupunki sitoutuu tällä päätöksellä ainoastaan Suomi-Radan suunnitteluvaiheeseen.
4. oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Suomi-Rata Oy:n osakkeiden merkitsemisestä ja muusta yhtiön pääomittamisesta valtuuston kohdassa 1.hyväksymään määrään saakka sekä hyväksymään yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat ja osakassopimuksen sekä Kanta-Hämeen kuntien exit-oikeutta koskevan sopimuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

27 § Sopimus liiketoiminnan luovutuksesta SJ-Groupin kanssa
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy SJ-Group Oy:n kanssa tehtäväksi oheisen valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen liiketoiminnan luovutuksesta.
Henkilöstön siirtoon liittyvät toimien perustamiset ja tarvittavat talousarviomuutokset valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi erikseen.
Lopullinen palvelun järjestämistapa arvioidaan myöhemmin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

28 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kortteli 18, tontit 29 ja 30 / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 18 (osa) koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

29 § Seinäjoen Keskustan visio: Työkalupakki
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee Seinäjoen keskustavision tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

30 § Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutos / erityistoimivalta häiriö- ja
poikkeustilanteissa

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön liitteen 1, jossa on määritelty erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Valtuuston pöytäkirja tämän pykälän kohdalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja