+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Maaliskuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 18.3.2020

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 18.3.2020

19.3.2020, klo 10:18

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 14 Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus kokouksessa:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
-merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.12.2019
-merkitsee tiedoksi tulosalueiden määrärahojen ylitysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
-päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Pohjan koulunjohtajan valinta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää nimetä Pohjan koulunjohtajan tehtävään KM Antti Tokkarin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Kertunlaakson koulunjohtajan valinta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Kertunlaakson koulunjohtajan valinnasta kokouksessa tehtävän päätösesityksen pohjalta.

Haastatteluryhmä esitti, että KM Elisa Puoskari valitaan Kertunlaakson koulunjohtajan tehtävään 1.8.2021 alkaen.
Elisa Puoskari osoittautui vahvimmaksi hakijaksi tehtävään, jossa tarvitaan muutosjohtamisen osaamista. Puoskarilla on kokemusta maakunnallisen opetussuunnitelmatyön arviointiryhmän johtamisesta, ja lisäksi hän toimii Seinäjoen perusopetuksen oman arviointiryhmän puheenjohtajana. Hänellä oli selkeät kehittämisvisiot joustavan esi- ja alkuopetuksen käynnistämiseen Kertunlaakson koulun ja päiväkodin yhteistyönä.
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus kokouksessa:
Kertunlaakson koulunjohtajan tehtävään valitaan KM Elisa Puoskari 1.8.2021 alkaen.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että Kertunlaakson koulunjohtajan tehtävään valitaan KM Elisa Puoskari 1.8.2021 alkaen.

§ 18 Tanelinrannan koulun rehtorin viran (401012) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
-asiatekstissä olevilla perusteilla hylätä Anne-Mari Haapalan tekemän oikaisuvaatimuksen ja
-pitää voimassa 19.2.2020, § 8 tekemänsä päätöksen Tanelinrannan koulun rehtorin valinnasta
Asian käsittely kokouksessa:
Keskustelun kuluessa Jouko Peltonen teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja Tanelinrannan koulun rehtoriksi valitaan KM Anne-Mari Haapala 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. Suvi Lehtimäki kannatti esitystä.
Puheenjohtaja päätti keskustelun. Kun oli tehty sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jouko Peltosen tekemää päätösehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Mäenpää Mervi, Järvinen Tomi, Ahokas Noora, Eerola Sari, Kivimäki Jari, Korpela Jouni, Lamminmäki Jarmo, Ojanperä Esa ja Sillanpää Julia) ja 2 EI-ääntä (Lehtimäki Suvi ja Peltonen Jouko). Kaksi lautakunnan jäsenistä oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus oli tullut hyväksytyksi.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti asiatekstissä olevilla perusteilla hylätä Anne-Mari Haapalan tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa 19.2.2020, § 8 tekemänsä päätöksen Tanelinrannan koulun rehtorin valinnasta.

§ 19 Otto-oikeuden rajoittaminen viranhaltijoiden henkilöstöä koskevien päätösten osalta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta luopuu otto-oikeudestaan viranhaltijoiden tekemiin työnjohdollisiin ja muihin henkilöstöä koskeviin päätöksiin lukuun ottamatta päätöksiä, jotka koskevat toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen tai yli 6 kk määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21 Kansalaisopiston kurssimaksujen tarkistaminen 1.8.2020 alkaen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vahvistaa edellä esitetyt Seinäjoen kansalaisopiston kurssimaksut ja maksuperusteet 1.8.2020 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Ilmoitus Avi:lle yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta/Päiväkoti Jump Ideapark
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, että täydennyspyynnössä mainitut asiat on toimitettu ja lähettää ne aluehallintovirastoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja