+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Helmikuu » Hyvinvointilautakunnan 6.2.2020 kokouksen päätökset

Hyvinvointilautakunnan 6.2.2020 kokouksen päätökset

7.2.2020, klo 9:54

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

1 § Aikuisväen liikunta- ja terveystottumukset -kyselyn tulokset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi asukaskyselystä saadut tulokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 § Rasti-Jussit ry:n kartta-anomus
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta myöntää vuodelle 2020 kartta-avustuksen Rasti-Jussit ry:lle liikuntapalveluiden kustannuspaikasta 5714 (kisatapahtumat) käyttömenoihin varatusta määrärahasta. Samalla huomioi vuoden 2021 talousarvioon varattavan vuodelle 2021 kartan loppurahoituksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 § Esitys Jouppilanvuoren jäähallin nimen myynnistä
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy Jouppilanvuoren jäähallin nimen myynnin edellä esitetyllä tavalla todeten, että kaikki pääkäyttäjäseurat ovat yksimielisesti esityksen kannalla. Liikuntapalvelut tekee seurojen kanssa tämän pohjalta sopimuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 § Liikuntapalveluiden avustusmäärärahan jakomäärittely
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden v. 2020 avustusmäärärahojen jakomäärittelyn.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 § Selonteko riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tulosaluekohtaiset selonteot vuoden 2019 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § Kulttuuripalveluiden toimintakertomus vuodelta 2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee kulttuuripalveluiden toimintakertomuksen 2019 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Hyvinvointilautakunnan kulttuurin taiteilija-apurahat, nuorten taiteenharrastajien avustukset sekä ammattiryhmille suunnattu avustus vuonna 2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää avustukset seuraavien ehdotusten mukaan:

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 § Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja