+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Helmikuu » Kaupunginhallituksen 10.2.2020 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 10.2.2020 kokouksen päätökset

10.2.2020, klo 20:12

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

42 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

43 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Henna Rantasaari asianosaisena, ei läsnä.

44 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 124 §:n tarkoittamana luettelona.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

45 § Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Maija Haanpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Maija Haanpään eron Seinäjoen kaupungin luottamustehtävistä ja
- valitsee Maija Haanpään tilalle hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
- valitsee Maija Haanpää tilalle kaupunginhallitukseen Kati Särmölle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Kansallisen Kokoomus r.p.:lle uuden varajäsenen vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää eron Maija Haanpäälle kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenyydestä ja valitsee Kati Nummensalolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Särmön ehdotuksesta kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon valittiin Kati Nummensalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Henni Välimaa jäljellä olevalle toimikaudelle.


46 § Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Taru Yli-Panula
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Taru Yli-Panulalle eron Seinäjoen kaupungin luottamustehtävistä ja
- valitsee Taru Yli-Panulan tilalle hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
- kaupunginhallitus esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Vihreä Liitto r.p.:lle uuden varajäsenen vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin hallitukseen Taru Yli-Panulan tilalle valittavasta henkilöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hyväksyttiin, että kaupunginhallituksen jäsen Henna Rantasaari ilmoittaa Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin hallitukseen Taru Yli-Panulan tilalle ehdotettavan henkilön ennen yhtiökokousta.

47 § Yhteistyösopimus Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa vuodelle 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän yhteistyösopimuksen vuodelle 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä sekä Kimmo Heinonen hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

48 § Hallila kiinteistö 743-12-13-1 / Maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Oy:n kanssa 333 505 € suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta korvauksesta
sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

49 § Asemakaava, Hallila (12.) kaupunginosan kortteli 13 sekä siihen liittyvä erityis-, vesi- ja puistoalueiden muutos /asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- todeta Seinäjoen kaupungin Hallilan 12. kaupunginosan korttelia 13 ja siihen liittyviä erityis-, vesi- ja puistoalueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyä niihin annetut vastineet sekä
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

50 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Nurmo, 51. kaupunginosa, Atrian eritasoliittymä ja ympäristö / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Nurmon, 51. kaupunginosan korttelia 52 ja siihen liittyviä liikenne- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäisellä ilmajohdon merkinnän lisäyksellä ilman uutta nähtävänä pitoa ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § SeiLab Oy / osinko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki omistajana saattaa SeiLab Oy:n hallitukselle tiedoksi, että yhtiön tulee jakaa osinkona v. 2020
yhtiökokouksessa 1 250 euroa osakkeelta eli yhteensä 250 000 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön toimitusjohtajan näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Kati Ojaniemi SeiLab Oy:n hallituksen puheenjohtajajana ja Raija Ranta hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

52 § Nurmo kortteli 52 / Maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen vaihtoa koskevan esisopimuksen hyväksyminen / Itikka Osuuskunta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Itikka Osuuskunnan kanssa 33 152 € suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta korvauksesta sekä muista asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä korvauksista sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Edelleen kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen kiinteän omaisuuden vaihtoa koskevan esisopimuksen, myös lopullisena vaihtokirjana, jolla kaupunki luovuttaa pinta-alaltaan noin 26 000 m² määräalan kiinteistöstä 743-404-6-675 ja jolla Itikka Osuuskunta luovuttaa useista määräaloista muodostuvat asemakaavan mukaiset Isovuorentien, Atriantien ja Teponnevantien katualueet esisopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin. Vaihto on
vastikkeeton eikä välirahaa siten käytetä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja