+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.11.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.11.2019

15.11.2019, klo 11:22

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

81 § Talouden toteutuminen 1.1. - 30.9.2019
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.– 30.9.2019 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

82 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma/toimialan merkittävimmät riskit ja hallintatoimenpiteet
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi edellä esitetyn raportin lautakunnan tulosalueiden merkittävimmeistä riskeistä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

83 § Seinäjoen kaupungin vastine lausuntopyyntöluonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20§:n muuttamisesta sekä 20§:n väliaikaisesta muuttamisesta
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi, että Seinäjoen sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on painottanut antamassaan lausunnossaan asiatekstissä esitettyjä näkökohtia, koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain 15 ja 20§:n muuttamisesta sekä 20§:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

84 § Kotihoidon johtajan viran täyttäminen
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita kotihoidon johtajan virkaan terveydenhoitaja, ylempi AMK, Suvi Tuomen 1.1.2020 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

85 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Tenkula, p. 040 0623531
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja