+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » Kaupunginhallituksen 4.11.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 4.11.2019 kokouksen päätökset

4.11.2019, klo 21:13

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

349 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

350 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

351 § Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,00 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

352 § Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää määrätä vuoden 2020 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

353 § Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalitytön tulosalueelle lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 1.1.2020 lukien sosiaalityöntekijän viran (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalitytön tulosalueelle aikuissosiaalityöhön 1.1.2020 lukien sosiaalityöntekijän viran (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjausyksikköön 1.1.2020 lukien omaishoidon asiakasohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle vastaanotolle 1.1.2020 lukien neljä (4) terveyskeskuslääkärin virkaa (L1TK5200) kelpoisuusvaatimuksena lääketieteen lisensiaatin tutkinto, kaksi (2) sairaanhoitajan tointa (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhoita-jan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena terveydenhoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle erityispalveluihin 1.1.2020 lukien kaksi (2) psykologin tointa kelpoisuusvaatimuksena laillistetun psykologin pätevyys,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle Seinäjoen oikomis-hoitoon 1.1.2020 lukien erikoishammaslääkärin viran (L2TH5100) kelpoisuus-vaatimuksena erikoishammaslääkärin kelpoisuus ja hammashoitajan toimen (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Kertunlaakson koulu 1.8.2020 lukien kaksi (2) luokanopettajan virkaa (40304030) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 4§:n mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle lukiokoulutuksen tulosalueelle Seinäjoen lukioon 1.8.2020 lukien lukion opinto-ohjaajan viran (40404066) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 11§:n mukainen kelpoisuus,
- kaupunkiympäristön toimialalle kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueelle määräaikaisen (1.1. – 31.12.2020) projektityöntekijän toimen (5 01 02 01 4) kelpoisuusvaatimuksena rakennusalan AMK-tutkinto tai vastaava koulutus,
- kaupunkiympäristön toimialalle kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueelle 1.1.2020 lukien kaavasuunnittelijan toimen (5 01 02 01 4) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK-tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle pakolaishuoltoon 1.1.2020 lukien sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 1.1.2020 lukien kolme (3) sosiaaliohjaajan virkaa (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lastensuojelun avohuoltopalveluihin 1.1.2020 lukien kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lastensuojelun laitos- ja perhekotihoitoon 1.1.2020 lukien sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle Seinäjoen päihdeklinikalle 1.1.2020 lukien yhteisöohjaajan toimen (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelujen tuetun asumisen yksikköön 1.1.2020 lukien ohjaajan toimen (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityöhön 1.1.2020 lukien kaksi (2) asumisneuvojan tointa (04999999) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2020 lukien asiakaskoordinaattorin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle Satulinnan päiväkotiin 1.1.2020 lukien kolme (3) varhaiskasvatuksen opettajan virkaa (05VAK044) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kirjastopalvelujen tulosalueelle 1.1.2020 lukien nuoriso-ohjaajan toimen (02 VAP060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai ammatillinen perustutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle nuorisopalvelujen tulosalueelle etsivään nuorisotyöhön 1.1.2020 lukien kolme (3) etsivän nuorisotyöntekijän tointa (02VAP060) kelpoisuusvaatimuksena sosionomin AMK tutkinto tai vastaava tutkinto
- konsernipalvelujen toimialalle talouspalvelujen taloushallintoon 1.1.2020 lukien kirjanpitopäällikön toimen (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK-tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta pääkirjanpitäjän toimen,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelujen Seinäjoen toimintakeskukseen 1.1.2020 lukien ohjaajan toimen (04SOS06A) kelpoi-suusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava koulutus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta Ylistaron toimintakeskuksen osa-aikainen (50 %) erityisavustajan toimi ja Seinäjoen toimintakeskuksen osa-aikainen (50 %) sosiaaliohjaajan toimi,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotikuntoutustiimiin 1.3.2020 lukien vastaavan sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, 1.4.2020 lukien kolme (3) sairaanhoitajan tointa (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, fysioterapeutin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin tutkinto ja kolme (3) lähihoitajan tointa (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto siten, että palkkauskustannukset katetaan ostopalvelumäärärahoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2020 lukien kahdeksan (8) lähihoitajan tointa (04SOS06A), kaksi kullekin alueelle, kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto siten, että palkkausmäärärahat katetaan sijaisten palkoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjausyksikköön 1.1.2020 lukien asiakasohjaajan toimen (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto siten, että palkkauskustannukset katetaan sijaisten palkoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asumispalveluihin 1.1.2020 lukien (Apilakoti, Koivukaari 1, Myllypuistokoti, Myllyranta, Selvittely- ja arviointiyksikkö) viisi (5) sairaanhoitajan tointa (03HOI030), yksi kuhunkin, kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, ja asumispalveluihin (Västinkartano (2), Simunanranta (2), Teponkartano (1), Onnela (1) kuusi (6) lähihoitajan tointa (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto siten, että palkkausmäärärahat katetaan sijaisten palkoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle Myllyrannan palvelukeskukseen 1.1.2020 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoi-suusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) lähihoitajan tointa,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle Simunanrannan lyhytaikaiseen asumiseen 1.1.2020 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta geronomin toimen,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle Västinkartanon asumispalveluihin 1.1.2020 lukien palvelukeskushuoltajan toimen (04PER010) kelpoisuusvaatimuksena laitoshuoltajan ammattitutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) osa-aikaista (50 %) palvelukeskushuoltajan tointa,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalaan
1.1.2020 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lähihoitajan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetukseen Hyllykallion koululle 1.8.2020 lukien erityisluokanopettajan viran (40304012) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 8 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta tuntiopettajan tehtävän,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle erityispalvelujen osa-aikaiseen erityisopetukseen 1.8.2020 lukien neljä (4) erityisopettajan virkaa (40304012)
kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 8 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta neljän (4) tuntiopettajan tehtävät,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetukseen Seinäjoen yhteiskouluun 1.8.2020 lukien perusopetuksen lehtorin viran (äidinkieli ja kirjallisuus) (40304005) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta tuntiopettajan tehtävän,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetukseen Toivolanrannan yhtenäiskouluun 1.8.2020 lukien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lehtorin viran (englanti ja ranska) (40304005) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta tuntiopettajan tehtävän,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen 1.1.2020 lukien 11 varhaiskasvatuksen opettajan virkaa (05VKA044) (Honkakylän vakakeskus, Katajalaakson päiväkoti, Hyllykallion päiväkoti (2), Tenavakoti, Pappilantien päiväkoti, Tanelinrannan päiväkoti, Pikkumetsän päiväkoti (2), Keski-Nurmon päiväkoti , Rekitien päiväkoti) kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta seitsemän (7) hoitajan tointa, kolme (3) ryhmäperhepäivähoitajan tointa ja päiväkodinjohtajan viran,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen 1.1.2020 lukien kaksi (2) varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa (05VAK054) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) ryhmäperhepäivähoitajan tointa,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen 1.1.2020 lukien varhaiserityisopettajan viran (05VAK042) kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen pätevyys siten, että palkkauskustannukset katetaan kahden määräaikaisen avustajan palkoista,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kansalaisopistoon 1.5.2020 lukien opettajan viran (kotitalous, ravinto, terveys 50 %, tekninen työ 50 %)
(4 06 04 00 6) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus siten, että palkkauskustannukset katetaan tuntiopetusta vähentämällä,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kaupunginkirjastoon 1.1.2020 lukien kirjastonhoitajan toimen (02KIR042) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kirjastovirkailijan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kaupunginkirjastoon 1.1.2020 lukien vastaavan kirjastonhoitajan toimen (02KIR042) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kirjastonjohta-jan viran,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kaupunginkirjastoon 1.1.2020 lukien kehittämispäällikön viran (vastuualueena kirjaston valtakunnallinen erityistehtävä) (02KIR020), palkkauskustannuksiin täysimääräinen määräraha OKM:n päätöksen mukaisesti,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle museopalvelujen maakunnalliseen toimintaan 1.1.2020 lukien arkeologin viran (02MUS040) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (arkeologia pääaineena), tarvittavat sivuaineet ja museologian perusopinnot siten, että palkkauskustannuksia katetaan lisääntyvällä valtionosuudella,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle liikuntapalveluihin 1.1.2020 lukien liikunnanohjaajan toimen (02VAP050) kelpoisuusvaatimuksena liikunnanohjaajan AMK- tutkinto tai soveltuva opistotasoinen tutkinto siten, että palkkauskustannukset katetaan tuntiohjausta vähentämällä,
- kaupunkiympäristön toimialalle kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin 1.1.2020 lukien kaksi (2) kartoittajan tointa (5 01 04 01 8) kelpoisuusvaatimuksena kartoittajan perustutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) mittausmiehen tehtävää,

- sekä merkitä muut esitykset tiedoksi niiden antamatta aihetta toimenpiteisiin.

Toimialojen tulee seurata kuukausittain vakinaistettujen virkojen ja toimien osalta, että vaadittavat vastaavat säästöt toteutuvat ostopalveluissa ja sijaisten palkka-määrärahoissa sekä valtionosuuksien lisääntymisenä. Lisäksi toimialojen tulee raportoida kvartaaleittain kaupunginhallitukselle em. määrärahojen kehityksestä ja varmistettava, että säästöt toteutuvat kokovuoden osalta.

Asian käsittely kokouksessa:
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Paula Sihdon ehdottaneen Mikael Luotolan, Raimo Ristilän, Aki Ylisen ja Sirkka Penttilän kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ehdotus hyväksytään .Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Paula Sihdon ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ( Kuisla Reima, Mikkanen Maarit ja Kattelus Piia ) ja 10 EI-ääntä (Flinkkilä Anne, Lehtola Markku, Luotola Mikael, Ojaniemi Kati, Penttilä Sirkka, Rantasaari Henna, Ristilä Raimo, Sihto Paula, Särmö Kati ja Ylinen Aki). Puheenjohtaja totesi Paula Sihdon ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että Aki Ylinen oli lisäksi tehnyt Paula Sihdon kannattamana ehdotuksen, että kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvä kohta; "Toimialojen tulee seurata kuukausittain vakinaistettujen virkojen ja toimien osalta, että vaadittavat vastaavat säästöt toteutuvat ostopalveluissa ja sijaisten palkkamäärärahoissa sekä valtionosuuksien lisääntymisenä.Lisäksi toimialojen tulee raportoida kvartaaleittain kaupunginhallitukselle em. määrärahojen kehityksestä ja varmistettava, että säästöt toteutuvat koko vuoden osalta" hyväksytään. Kaupunginhallitus hyväksyi Aki Ylisen ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa ja lakkauttaa henkilöstöjaoston ehdottamat virat ja toimet.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että toimialojen tulee seurata kuukausittain vakinaistettujen virkojen ja toimien osalta, että vaadittavat vastaavat säästöt toteutuvat ostopalveluissa ja sijaisten palkkamäärärahoissa sekä valtionosuuksien lisääntymisenä. Lisäksi toimialojen tulee raportoida kvartaaleittain kaupunginhallitukselle määrärahojen kehityksestä ja varmistettava, että säästöt toteutuvat koko vuoden osalta.

354 § Vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vv. 2021-2023
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti
- vuoden 2020 talousarvioehdotuksen,
- talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
- talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
- Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
- taloussuunnitelman vuosille 2021–2023.

Asian käsittely kokouksessa:
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen ehdottaneen Raimo Ristilän, Piia Katteluksen ja Markku Lehtolan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen sisältyvää 900 000 euron hulevesimaksutuloa ei hyväksytä ja että kunnallisverotulokohtaa korotetaan vastaavalla määrällä. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aki Ylisen ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 Jaa-ääntä ( Mikkanen Maarit, Penttilä Sirkka, Rantasaari Henna ja Särmö Kati ) ja 8 EI- ääntä ( Flinkkilä Anne, Kuisla Reima, Lehtola Markku, Ojaniemi Kati, Ristilä Raimo, Sihto Paula, Kattelus Piia ja Ylinen Aki) ja yksi tyhjä ääni (Luotola Mikael). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Aki Ylisen ehdotuksen.

Päätös: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti (liite A 354 talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2023 -ehdotukset.

- vuoden 2020 talousarvioehdotuksen,
- talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
- talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
- Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
- taloussuunnitelman vuosille 2021–2023.

355 § Sopimus Elisa Oyj:n kanssa / selvitys vv. 2018–2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Elisa Oyj:n selvityksen v. 2018 osalta sopimuksen mukaisena osatoteutuksena ja hyväksyy, että osa suorituksesta siirtyy seuraaville vuosille ja merkitsee v. 2019 ja 2020 suunnitelmat tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

356 § Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen rahoitusesitys Teuvan lastausraiteen pidentämiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki osallistuu Teuvan lastausraiteen pidentämiseen Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen hallituksen esittämällä 14 500 eurolla ja rahoittaa sen kaupunginhallituksen käyttövaroista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Harry Wallin Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ei läsnä.

357 § Seinäjoen leirintäalueen huoltorakennuksen suunnitelmat, aikataulu, hankinta-arvo ja urakoitsijavalinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä Seinäjoen leirintäalueen huoltorakennuksen suunnitelmat ja aikataulun
- hyväksyä edullisimman tarjoushinnan ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle urakoitsijaksi Rakmecon Oy, urakkahintaan 627 700,00 euroa (alv 0%)
- myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen urakkasopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

358 § Hankintapäätös option käytöstä: Lastensuojelun avohuollon palvelujen palvelusopimusten jatkaminen palveluntuottajien kanssa optiokaudelle 1.1. – 31.12.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
- jatkaa lastensuojelun avohuollon palveluja koskevia palvelusopimuksia palveluntuottajien kanssa optiokaudelle 1.1. – 31.12.2020 alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin ja vähäisin hinnanmuutoksin
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Ennakoitu hankinnan arvo yhteensä 1.000.000,00 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

359 § Hankintapäätös option käytöstä: Erikoislääkäreiden konsultaatioja tutkimuspalvelujen sekä päiväkirurgiana toteutettavat pienkirurgiset toimenpiteiden palvelusopimusten jatkaminen palveluntuottajien kanssa optiokaudelle 1.1. – 31.12.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

- jatkaa Erikoislääkäreiden konsultaatio- ja tutkimuspalveluja sekä päiväkirurgiana toteutettavien pienkirurgisia toimenpiteitä koskevia palvelusopimuksia numerot 170912, 180210, 170904, 170934, 170917, 170901, 170903, 170967, 170932, 170935, 180968, 170897 ja 170921 palveluntuottajien kanssa optiokaudelle 1.1. – 31.12.2020 alkuperäisten sopimusten mukaisin ehdoin ja vähäisin hinnanmuutoksin
- Lakeuden Gynmedikal Oy:n sopimusta nro 170908 ei jatketa
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Ennakoitu hankinnan arvo yhteensä 610.000,00 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

360 § Hankintapäätös: Ajoneuvojen ja konekaluston leasingrahoituksesta sekä puitesopimuksen irtisanominen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

1. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n leasingrahoitustarjouksen (Euribor 6 kk) edullisimpana seuraavasti:

- Luottolimiitti: 1.500.000,00 euroa
- Korkomarginaali, sähköautot: 0,00 % 31.12.2020 saakka, ja 1.1.2021 lukien: 0,40 %
- Korkomarginaali, muut ajoneuvot: 0,40 %
- Ei muita kustannuksia.

Toistaiseksi tehtävä leasingrahoitussopimus on molemmin puolin irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa, mutta sillä hetkellä voimassa olevat ajoneuvokohtaiset sopimukset jatkuvat samoin ehdoin sopimusajan loppuun saakka.

2. Lisäksi kaupunginhallitus päättää irtisanoa Arval Oy:n kanssa voimassa olevan puitesopimuksen 31.12.2019 päättyväksi. Todetaan, että Leasing-sopimuksia ei ole hinnoittelutasosta johtuen tehty, joten Seinäjoen kaupungilla ei ole irtisanomisen jälkeen hoidettavia velvoitteita.

Irtisanominen on jatkokäsittely kaupunginhallituksen 24.6.2019 §:ssä 247 tehtyyn päätökseen, jossa hyväksyttiin Arval Oy:n kanssa tehtävä sopimus ja joka on allekirjoitettu 3.7.2019.

3. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että kaupunkiympäristöpalvelujen toimialalle hankitaan ajoneuvojen hallinnointijärjestelmän.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

361 § Konserniohje Into Seinäjoki Oy:lle ja Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy:IIe koskien sopimuksia Epec Oy:n kanssa
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle ja Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy:IIe annettavaksi konserniohjeen, että Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy voi hyväksyä ja allekirjoittaa Epec Oy:n kanssa liitteestä ilmenevän aiesopimuksen sekä tehdä ja allekirjoittaa Epec Oy:n kanssa lopullisen vuokrasopimuksen em. aiesopimusta ja yllä ilmeneviä periaatteita noudattaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Jorma Rasinmäki, Kati Särmö, Aki Ylinen ja Anne Flinkkilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi,Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ;eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Raimo Ristilä.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja