+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 13.11.2019 kokouksen päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 13.11.2019 kokouksen päätökset

14.11.2019, klo 10:21

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 78 Kansalaisopiston itsearviontiraportti lukuvuodelta 2018–2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisopiston itsearviointiraportin lukuvuodelta 2018–2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 79 Vastine selvityspyyntöön LSSAVI/15651/2019 Kultavuoren päiväkodin ruoka-kasvatus
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa asiaselostuksen mukaisen selvityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 80 Eteläpohjalaisen esiopetuksen vuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa Eteläpohjalaisen esiopetuksen vuosisuunnitelmat esitetyn mukaisina lukuvuodelle 2019 -2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 81 Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 82 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kasvatus- ja opetuslautakunnan tulosalueilla
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä 82 esitetyn raportin tulosalueiden merkittävimmistä riskeistä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 83 Peruskoulun ja lukion tilojen vuokraaminen koulun ulkopuoliseen käyttöön
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tilojen vuokrausperiaatteista ja vuokran määrästä koulun ulkopuoliseen käyttöön asiatekstissä esitetyn mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 84 Lukiolaisten maksulliset kuljetukset Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueella 2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää;
1. Lukiolaisten maksullisista tilausajokuljetuksista luovutaan vuoden 2020 alusta lähtien, koska tilausajoreittejä ei käytännössä enää ole. Peräseinäjoella oppilaat, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä klo 8.00 aamuina, voivat käyttää maksutta perusopetuksen kuljetuksia, mikäli niitä on saatavilla.
2. Kaikki lukiolaiset ostavat halutessaan lipun julkiseen, markkinaehtoiseen liikenteeseen koulumatkan pituudesta huolimatta. Kela korvaa omien sääntöjensä puitteissa koulumatkakustannuksia niille oppilaille, joilla koulumatka on yli 10 kilometriä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 85 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman tarkistaminen 1.1.2020 alkaen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan tehtävät muutokset 1.1.2020 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 86 Kertunlaakson koulualue
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Kertunlaakson koulualueen esitetyn mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 87 A1-kielen opetussuunnitelma, Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille 1-2 eteläpohjalaisen A1-kielen opetussuunnitelman mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 88 Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun vuosisuunnitelma 2019-2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun vuosisuunnitelman lukuvuodelle 2019–2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 89 Viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja