+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Lokakuu » Kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouksen päätökset

7.10.2019, klo 18:05

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

315 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

316 § Valtuustoaloite / Info-piste avustamaan ja ohjaamaan maahanmuuttajien selviytymistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen valtuustolle, että
- maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelupisteen hanke-esitys merkitään tiedoksi ja
- aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

317 § Isonkyrön kunnan liittyminen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että maakunnallista sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksen järjestämistä koskevaa sopimusta muutetaan 1.1.2020 alkaen valmistelutekstistä ilmenevällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

318 § Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n avustuspyyntö / talousarviomuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Ravi-katsomo Oy:lle myönnettäväksi sen anoman 35 000 euron avustuksen esteettömyysinvestointeihin ja muuttaa v. 2019 talousarviota seuraavasti:
1304 Yleishallinto 4749 Muut avustuksen yhteisöille +35 000 euroa.

Myönnetty avustus huomioidaan Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n välisessä vuoden 2020 Kuninkuusraveja koskevassa yhteistoimintasopimuksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä sekä Reima Kuisla koska Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n toiminnanjohtaja on hänen hallintolaissa tarkoitettu läheinen; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

319 § Ehdokkaiden nimeäminen Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020–2023
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon sekä nais että miesjäsentä toimikaudelle 2020–2023.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Länsi-ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020- 2023 esitetyn seuraavia:

Kati Särmö ehdotti Olli-Pekka Karjalaista ja Piia Kattelus ehdotti Erkki Valtamäkeä.Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan vaali avoimena.

Suoritetussa vaalissa annettiin yksi ääni Erkki Valtamäelle ( Piia Kattelus) ja 12 ääntä Olli-Pekka Karjalaiselle (Flinkkilä Anne, Kuisla Reima,Lehtola Markku, Luotola Mikael, Mikkanen Maarit, Ojaniemi Kati, Penttilä Sirkka,Rantasaari Henna,Ristilä Raimo, Sihto Paula, Särmö Kati ja Ylinen Aki).

Päätös:Kaupunginhallitus ehdottaa Länsi-ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020-2023 jäseneksi Olli-Pekka Karjalaista.Päätös:

320 § Suurten raidehankkeiden edistäminen / nimeämispyyntö
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää suurten ratahankkeiden edistämistä koskeviin neuvotteluihin Suomi-rata neuvotteluryhmään kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen ja hänen varahenkilöksi kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

321 § Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen, jossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ostaa Seinäjoen kaupungilta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kirjanpitopalvelut 1.1.2020 alkaen toistaiseksi voimassa oleva.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

322 § Asemakaava, Rahkolan (57.) kaupunginosan kortteli 1 sekä siihen liittyvä katu- ja erityisalue / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Rahkolan, 57. kaupunginosan korttelia 1 ja siihen liittyviä erityis- ja katualueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jari Jokinen Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäsenenä, Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä ja Maarit Mikkanen , koska hänen aviopuolisonsa on Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäsen; eivät läsnä.


Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Raija Ranta henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtaja.

323 § Hankintapäätös: koulukuljetukset 2018 – 2019 / oikaisuvaatimus / valitus / kaupungin vastine / Markkinaoikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja