+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Lokakuu » Kaupunginhallituksen 28.10.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 28.10.2019 kokouksen päätökset

28.10.2019, klo 17:44

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

339 § Viranhaltijapäätökset
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

340 § Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen vaihtaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan Kari Havusen tilalle kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan 1.11.2019 lukien. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään jatkaa henkilöstöjohtaja–sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

Hallintojohtajan ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan Kari Havusen tilalle kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan 15.11.2019 lukien. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään jatkaa henkilöstöjohtaja–sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

Päätös: Hallintojohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

341 § Lausunto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2020 loppuun saakka
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan puoltaa 4.7.2017 hyväksytyn palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamista vuoden 2020 loppuun saakka lausuntopyynnöstä ilmenevillä perusteilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

342 § Foodwest Oy:n osakkeiden myyminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan myymään vähintään 395 euroa/osake kauppahinnalla Seinäjoen kaupungin omistamat Foodwest Oy:n osakkeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

343 § Kuntien Tiera Oy:n osakeanti / osakkeiden ostaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki merkitsee Kuntien Tiera Oy:n osakeannissa 6329 osaketta hintaan 12 658 euroa. Rahoitus hoidetaan tulosalueen 130 yleishallinto määrärahoista.

Yhtiön palveluita hyödynnetään in house -periaatteella siinä laajuudessa kuin se on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

344 § Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen koulutuskuntayhtymän muutetun uuden perussopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän viranhaltijana; ei läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Kati Särmö.

345 § Kaupunkiympäristöjohtajan sijaisen määrääminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää kaupunkiympäristötoimialan kaupunkiympäristöjohtajan sijaiseksi kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen 1.11.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

346 § Seinäjoen kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää kaupunkistrategiaan ja Seinäjoen Energia Oy:n strategiaan perustuen, että Seinäjoen kaupunki liittyy Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa) verkostoon ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

347 § Arviointikertomus 2018 / vastaukset
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa tarkastuslautakunnalle asiaselostuksen mukaisen selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

348 § Hankintapäätös 19117: Lumen auraus
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä valmisteluosassa esitetyn mukaisesti tarjoukset seuraavasti:

VELJEKSET PELTOKANGAS OY
Vertailulaskelman mukaisesti kokonaisurakkahinta
(euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Aurausalue 1: 2.550,00
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 7: 850,00

YLI-PIETILÄ HEIKKI
Vertailulaskelman mukaisesti kokonaisurakkahinta
(euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Aurausalue 2: 1.795,00
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 15: 1.595,00

KONEURAKOINTI SAARIJÄRVI MARKO
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Aurausalue 3: 2.300,00

LUMIMIEHET KY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Aurausalue 4: 2.648,00
Kantaseinäjoki, Aurausalue 5: 2.598,00

URAKOINTI KOIVULUOMA OY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 8: 1.550,00

SEPPO RÖYSKÖ
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 9: 1.110,00

AE HAAPOJAT KY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 10: 1.640,00

KATILA TIMO
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 12: 1.650,00

KONEURAKOINTI PENTINMÄKI VESA
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 13: 990,00

KONEURAKOINTI VM KUJALA OY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 14: 1.200,00

URAKOINTI JOUPPILA OY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Kantaseinäjoki, Piha-alueet 16: 1.490,00

KONE JA-KE OY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Nurmo, Aurausalue 101: 510,00
Nurmo, Aurausalue 104: 450,00
Nurmo, Aurausalue 105: 600,00
Nurmo, Aurausalue 110: 700,00
Nurmo, Aurausalue 112: 220,00
Nurmo, Aurausalue 113: 290,00

MAANRAKENNUS PENTINMÄKI KY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Nurmo, Aurausalue 103: 590,00

T RINTAMÄKI
Nurmo, Aurausalue 106: 2.350,00

MAANRAKENNUS PRUSTI OY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Nurmo, Aurausalue 107: 750,00
Nurmo, Aurausalue 111: 1.050,00

NURMON KAIVUU KY
kokonaisurakkahinta (euroa / aurauskerta alv 0 %)
Nurmo, Aurausalue 108: 998,00
Nurmo, Aurausalue 109: 1.798,00

- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja