+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Lokakuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 09.10.2019 kokouksen päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 09.10.2019 kokouksen päätökset

10.10.2019, klo 9:11

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 73 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintapaikkojen ja asiakasmaksujen määrääminen lv. 2020-2021
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että;
1.Iltapäivätoimintapaikat määrätään etukäteen lv. 2020-2021 asiaselostuksessa olevan toimipaikkalistan mukaisesti.
2.Yksityiselle palveluntuottajalle voidaan antaa avustusta toiminnan järjestämiseksi aina vähintään 15 lapsen ryhmää kohden lv. 2020-2021 alusta lukien.
3.1.8.2020 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään 760 tunnin osalta toimintamaksua 140€ kuukaudessa.
4.Muilla toimintasuunnitelmaan kirjatuilla perusteilla toimintaan otettujen osalta toimintamaksu 160€ kuukaudessa pidetään ennallaan.
5.Sisaralennus ja maksuvapautuskäytännöt pysyvät ennallaan lautakunnan hyväksymään toimintasuunnitelmaan kirjatuilla perusteilla.

Käsittely:
Keskustelun kuluessa Noora Knaapila teki vastaesityksen kohdan 3. osalta toimintamaksun pitämiseksi ennallaan 120 eurossa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että
1. Iltapäivätoimintapaikat määrätään etukäteen lv. 2020-2021 asiaselostuksessa olevan toimipaikkalistan mukaisesti.
2. Yksityiselle palveluntuottajalle voidaan antaa avustusta toiminnan järjestämiseksi aina vähintään 15 lapsen ryhmää kohden lv. 2020-2021 alusta lukien.
3. 1.8.2020 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään 760 tunnin osalta toimintamaksua 140 € kuukaudessa.
4. Muilla toimintasuunnitelmaan kirjatuilla perusteilla toimintaan otettujen osalta toimintamaksu 160 € kuukaudessa pidetään ennallaan.
5. Sisaralennus ja maksuvapautuskäytännöt pysyvät ennallaan lautakunnan hyväksymään toimintasuunnitelmaan kirjatuilla perusteilla.

Noora Knaapila jätti eriävän mielipiteen.

§ 74 Perusopetuksen tuntiresurssi (yleisopetus) lukuvuonna 2019-2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy perusopetuksen vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2019–2020 yleisopetuksen ja kokonaiskoonnin osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 75 Lukioiden vuosisuunnitelmat 2019-2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa Seinäjoen lukioiden vuosisuunnitelmat esitetyn mukaisina lukuvuodelle 2019 -2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 76 Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyösopimuksen jatkaminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyösopimuksen jatkamisen 1.8.2019 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 77 Viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja