+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Heinäkuu » Osallisuusmalli Seinäjoen kaupungille

Osallisuusmalli Seinäjoen kaupungille

11.7.2019, klo 9:33

Nyt on aika rakentaa avoimempi ja osallistavampi Seinäjoen kaupunki.

Tämän vuoden aikana Seinäjoen kaupunki luo osallisuusmallin, joka ohjaa kaupungin toimintaa osallisuuden edistämisessä ja tukee ja opastaa kuntalaisten omaa kaupunkiaktivismia.

Osallisuusmallissa määritellään pääperiaatteet siihen miten asukkaiden, yritysten ja muiden kuntalaisten pitäisi tulla kuulluksi ja päästä osallistumaan kunnan toimintaan ja kehittämiseen. Osallisuusmallin rakentaminen on yksi Seinäjoen kaupunkistrategian 2018-2025 tavoitteista. Osallisuusmallia koordinoi 13 hengen virkahenkilöistä koostuva osallisuustyöryhmä.

Osallisuus näkyy kuntalaisille neljän eri teeman kautta: 1. elämäni Seinäjoki, 2. uudistuva kaupunkiympäristö, 3. sujuvat palvelut ja 4. avoin vuorovaikutus. Teemat ovat avattu tarkemmin osallisuusmallin nettisivustolla: http://elamaniseinajoki.fi/seinajoen-osallisuusmalli/.

- On tärkeää, että tuemme Seinäjoen eri kylien ja kaupunginosien vahvaa paikallisidentiteettiä ja kaupunkiaktivismia, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä itse oman näköistään kaupunkia. Kaupunkisuunnittelun osallistaminen jo aikaisessa vaiheessa on merkityksellistä ja se, että palveluita suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Unohtamatta osallisuuden vaikutusten viestimistä avoimesti, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Osallisuusmallissa linjataan Seinäjoen kaupungin osallistumisen malli, kattaen asukkaiden, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien laajamittainen osallistuminen ja vuorovaikutus kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheissa.

- Osallisuuden toteuttaminen onnistuu hyvän johtamisen kautta, joka tukee työntekijöiden toimintatapoja - ja kulttuuria osallisuuden edistämisessä. On tärkeää auttaa jokaista kaupungin työntekijää löytämään ja toteuttamaan oman työn kannalta merkityksellistä osallisuutta. Asukkaiden näkökulmasta katsoen on tärkeää tukea osallisuutta, niin että se koskisi kaikkia, toteaa elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta.

Seuraa osallisuusmallin toteutumista sivustolla. Tänne lisäämme ajankohtaista tietoa, tapahtumia ja blogeja osallisuudesta: http://elamaniseinajoki.fi/seinajoen-osallisuusmalli/

Osallisuusmallin rakentumiseen tarvitsemme asukkaiden mielipiteitä osallisuudesta. Olemme julkaisseet kyselyn, jonka kautta kysymme asukkailta miten ja mistä asioista haluaa tietoa ja kuinka osallistua kaupungin kehittämiseen ja toimintaan.

Osallisuuskysely Seinäjoen asukkaille, joka on avoinna 31.7.2019 saakka: https://link.webropolsurveys.com/S/EF9F08CB16F98FCB

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupunki, elinvoima ja kilpailukyky, p. 040 530 5111, kirsi.mattila@seinajoki.fi, twitter@KikiMattila


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja