+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » Valtuuston 20.5.2019 kokouksen päätökset

Valtuuston 20.5.2019 kokouksen päätökset

20.5.2019, klo 19:50

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 20.5.2019 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

41 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 15.5.2019 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 15.5.2019.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §) suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 23. päivänä toukokuuta 2019 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 24. päivänä toukokuuta 2019 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Noora Ahokas ja Erkki Valtamäki

43 § Kaupunginhallituksen jäsenten valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee kaupunginhallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle sekä valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin kaupunginhallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

Irene Tureniuksen ehdotuksesta;

Jäsen.............henkilökohtainen varajäsen

Kati Ojaniemi Paavo Eloniemi

Paula Sihto Irene Turenius

Mikael Luotola Kari Hokkanen

Aki Ylinen Jouko Peltonen

Anne Flinkkilä Mervi Mäenpää


Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksesta;

Jäsen henkilökohtainen varajäsen

Kati Särmö Maija Haanpää

Maarit Mikkanen Kati Nummensalo

Raimo Ristilä Mikko Aila

Reima Kuisla Pertti Mäki-Hakola


Aarne Heikkilän ehdotuksesta;

Jäsen henkilökohtainen varajäsen

Sirkka Penttilä Tarja Tenkula

Markku Lehtola Seppo Perkiö


Tuomas Ojajärven ehdotuksesta;


Jäsen henkilökohtainen varajäsen

Henna Rantasaari Anna Granlund


Hannu Haapasalmen ehdotuksesta;

Jäsen henkilökohtainen varajäsen

Erkki Valtamäki Piia Kattelus

Puheenjohtajaksi valittiin Irene Tureniuksen ehdotuksesta Kati Ojaniemi ..........................................
1.varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksesta Kati Särmö ...............................
2. varapuheenjohtajaksi valittiin Irene Tureniuksen ehdotuksesta Aki Ylinen..............................


44 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin valtuuston puheenjohtajaksi Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksesta Kimmo Heinonen sekä 1. varapuheenjohtajaksi Irene Tureniuksen ehdotuksesta Esa Nuottivaara ja 2. varapuheenjohtajaksi Aarne Heikkilän ehdotuksesta Harry Wallin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

45 § Rahoitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelutyöryhmän nimeäminen / viran täyttö
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee rahoitusjohtajaksi KTM, FM Mika Itäsen. Hänen koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelussa sekä soveltuvuustesteissä esille tulleet henki- lökohtaiset ominaisuudet vastaavat parhaiten rahoitusjohtajan virassa edellytettyjä vaatimuksia ja hän on hakijoista ansioitunein. Rahoitusjohtajan viran koeajaksi vahvistetaan 6 kuukautta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

46 § Talousarvion 2019 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2019

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2019 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

47 § Aseman koulun peruskorjauksen suunnitelmat, aikataulu, hankinta-arvo ja määrärahan korotus sekä urakoitsijavalinnat
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Asemankoulun peruskorjaus hankkeen talonrakennuksen vuoden 2019 investointimäärärahaa korotettavaksi 620 000,00 eurolla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

48 § Tonttien hinnoittelu Kapernaumi kortteli 64
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy
- neljälle Kivistöntiehen ja Jalostajantiehen rajoittuvalle KTY-7-tontille myyntihinnaksi 25 €/m2,
- kahdelle Jalostajankujaan ja T- korttelialueeseen rajoittuvalle KTY-7- tontille
myyntihinnaksi 22 €/m2 ja, että
- Jalostajantiehen rajoittuvalle kahdelle T-tontille myyntihinnaksi 16 €/m2.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

49 § Asemakaavan laajennus, Nurmo 51. kaupunginosa, kortteli 119, biokaasulaitos / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Nurmon, 51. kaupunginosan korttelia 119 koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

50 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2019-2022
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen työryhmän valmisteleman turvallisuussuunnitelman vuosille 2019–2022.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

52 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2018

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Tarja Tenkulan ehdottaneen kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen Veikko Koiviston ,Aki Ylisen, Jyrki Mäkysen,Heikki Keskisen, Jouko Peltosen ja Mikko Ailan kannattamana, että Kurjennevan työsiirtola-alueen muuttaminen seikkailupuistoksi/ Ylimäki Riitta ja Kari valtuustoaloite palautetaan uudelleen valmisteluun. Kun oli tehty kannatettu palautusehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Tarja Tenkulan palautusehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 Jaa-ääntä ja 19 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

53 § Sairaanhoitajan toimen perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää perustaa terveydenhuollon tulosalueelle avohoidon tulosyksikköön sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksen sairaanhoitajan tutkinto 1.6.2019 lukien sekä ottaa toimeen suostumuksellaan määräaikaisen toimen nykyisen hoitajan sairaanhoitaja Merja Koivuahon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja