+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » Kaupunginhallituksen 6.5.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 kokouksen päätökset

6.5.2019, klo 18:30

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

152 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

153 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

154 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 29.4.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

155 § Valtuustoaloite / työhyvinvointiin toimintamalli kaupungin henkilöstölle ja työyksiköille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen konsernipalvelujen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

156 § Nuorisovaltuusto / toimintasääntö / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston esittämät muutokset nuorisovaltuuston toimintasääntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

157 § Vuoden 2019 europarlamenttivaalien laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa laitos-äänestyspaikat
ovat seuraavat:

- Keskussairaala ja psykiatriset osastot
- Y-talo (Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osastot)
- Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
- Myllypuistokoti
- Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
- Eskoon palvelukeskus
- Huhtalan ja Myllypuiston sairaalat
- Kivipuron sotainvalidien sairas- ja kuntoutuskoti
- Kivipuron palvelukeskus
- Kivipuron toimintakeskus
- Kärjenpuiston hoivakoti
- Hoivakoti Pihapihlaja
- Palvelukeskus Koivukaari
- Sillanpää-koti
- Hoivakoti Kissanpäivät
- Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
- Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
- Teponkartanon palvelukeskus
- Hyllykalliokoti
- Onnelan ryhmäkoti
- Västinkartanon palvelukeskus
- Ylistuvan palveluasunnot
- Liisantupa
- Palvelukoti Vuoritupa
- Esperi Hoivakoti Teponkartano
- Villa Komiakulman Onnenmaa ja Satumaa ryhmäkodit
- Saga Palvelutalo Lakeudenlinnan ryhmäkoti

Lisäksi päätetään tarkentaa aikaisemmin päätettyjä vaalitoimikuntien laitosäänestyspaikkoja niin, että vaalitoimikunta 10 suorittaa laitosäänestyksen myös Villa

Komiakulman ryhmäkodeissa Onnenmaa ja Satumaa ja vaalitoimikunta 4 suorittaa laitosäänestyksen myös Saga Palvelutalo Lakeudenlinnan ryhmäkodissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

158 § Vaalien ulkomainonta / vaalitelinepaikat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

159 § Sairaanhoitajan toimen perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa terveydenhuollon tulosalueelle avohoidon tulosyksikköön sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksen sairaanhoitajan tutkinto 1.6.2019 lukien sekä ottaa toimeen suostumuksellaan määräaikaisen toimen nykyisen hoitajan sairaanhoitaja Merja Koivuahon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

160 § Hankintapäätös: Ajoneuvojen huoltoleasingpalvelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- hyväksyy valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen KL-Kuntahankintojen ajoneuvojen huoltoleasingsopimukseen KLKH115 2016-2020
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen KL-Kuntahankinnat KLKH115 -sopimukseen sekä valmistelemaan ja allekirjoittamaan asiakaskohtaisen sopimuksen Arval Oy:n kanssa.
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 590.000,00 / 4 vuotta
Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtaja tarkensi ehdotustaan kokouksessa seuraavasti;

Autojen hankinnassa pyritään ympäristöystävällisempiin sähkö-, kaasu- ja hybridiautoihin, kuitenkin siten, että vähintään neljännes hankittavista autoista on täyssähköautoja.

Päätös: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

161 § Roveksen T-tonttien hinnoittelu korttelit 42 – 46 / oikaisuvaatimus / kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

162 § Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän kirje kaupunginhallitukselle hallitusjäsenyyksistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi tehdä Sevas Kodit Oy:n yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniin Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdottama muutos.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

163 § Palvelusopimus Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Energia Oy:n välillä
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Energia Oy:n välisen palvelusopimuksen, joka tulee voimaan 1.7.2019

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset. Paula Sihto ja Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Maarit Mikkanen, koska hänen aviopuolisonsa on Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsen; eivät läsnä.

164 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

165 § Kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vastaanottaa Aino Ekmanin kaupungille testamenttaaman omaisuuden, joka käytetään testamentin tekijän osoittamiin tarkoituksiin henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan tarkemmin päättämällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

166 § Anvia Oyj:n osakkeiden myyminen Elisa Oyj:lle/oikaisuvaatimus/kauppakirja lykkäävin ehdoin/Erkki Valtamäen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen/kaupungin lausunto/Vaasan hallinto-oikeuden päätös/valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen/kaupungin selitys
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valmistelutekstistä ilmenevän selityksen koskien Erkki Valtamäen valitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 15.2.2019 nro 19/0051/1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Raimo Ristilä Viria Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä ja Jari Jokinen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön asiamiehenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

167 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Jorma Rasinmäki ja Aarne Heikkilä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseninä ja Jari Jokinen koska hänen aviopuolisonsa on osallistunut tulosneuvotteluun; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

168 § Tulosneuvottelu Sevas Kodit Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun Sevas Kodit Oy:n kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Erkki Välimäki Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

169 § Talouskehitys 1–3/2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Talouskehitys 1-3/2019 katsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

170 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / toimikunnan esitykset henkilöistä / tarkennukset valintoihin / oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että
- 004 äänestysalueen Kasperi vaalilautakuntaan valitaan Sirkku Hietasen tilalle Irene Turenius ja, että
- 007 äänestysalueen Jouppi-Huhtala vaalilautakuntaan valitaan Pirjo Nuolikosken tilalle Sirkka Penttilä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja