+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 24.5.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 24.5.2019

27.5.2019, klo 10:11

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

33 § Talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2019
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.– 31.3.2019 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

34 § Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Perintönä ja testamentilla saatujen varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä rahastojen ja testamenttien käyttösuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

36 § Kehitysvammahuollon asiakasmaksut 1.5.2019 alkaen/Louhenkadun asumisyksikkö
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- hyväksyä Louhenkadun asiakasmaksut asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.5.2019 alkaen
- laskutuskaudeksi kuluvan vuoden toukokuu – seuraavan vuoden maaliskuu.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

37 § Vammaispalvelulain mukaiset pikamatkat
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä pikamatkojen käyttöönotto vaikeavammaisten
kuljetuspalveluun asiaselostuksessa mainituin perustein.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

38 § Maakunnallinen ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se merkitsee Maakunnallisen ikäihmisten yhteen sovitetun palvelukokonaisuussuunnitelman tiedoksi ja ottaa huomioon esitettyjä jatkotoimenpide-ehdotuksia kehittäessään ikäihmisten palvelukokonaisuutta vuosina 2020 -2025.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

39 § Seinäjoen kaupungin ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisen periaatteet
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisen periaatteet asiatekstissä esitetyllä tavalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

40 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sirkka Penttilä, p. 050 5208785
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja