+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » VALTAKUNNALLISTA HAJAJÄTEVESIVIIKKOA VIETETÄÄN 6.–12.5.2019

VALTAKUNNALLISTA HAJAJÄTEVESIVIIKKOA VIETETÄÄN 6.–12.5.2019

6.5.2019, klo 11:45

Jätevesiviikolla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla.

Pohjavesialueilla ja enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla tulee kiinteistöjen jätevesijärjestelmät kunnostaa vasta tiettyjen remonttien yhteydessä. Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti.
Kunnostettaessa jätevesijärjestelmää tulee myös huomioida Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesien käsittely Seinäjoen kaupungin alueella

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu vaatimuksia talousjätevesien käsittelystä viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisilla alueilla seuraavasti:

Enintään 150 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevan kiinteistön jätevesistä tulee puhdistaa 90 % eloperäistä, happea kuluttavaa ainesta, 85 % fosforia ja 40 % typpeä. Tämä puhdistustaso saavutetaan esimerkiksi fosforinpoistolla varustetulla maasuodattamolla tai biologis-kemiallisella puhdistamolla. Järjestelmän etäisyys vesistöstä tulee olla vähintään 20 m ja talousvesikaivosta 40 m tai tapauskohtaisesti. Puhdistettujenkin jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on kielletty.

Pohjavesialueella jätevesien maaperäkäsittely on kielletty. Tutkitusti tiiviit biologis-kemialliset puhdistamot tai muut vastaavat voidaan hyväksyä, mutta niistäkin puhdistetut jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle.


Lisätietoja lainsäädännön vaatimuksista ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä antaa Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Miia-Eveliina Lae, p. 044 425 5717, miia-eveliina.laeseinajoki.fiLue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja