+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 on julkaistu

Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 on julkaistu

28.5.2019, klo 14:06

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kaupunginhallitus, muut kaupungin viranomaiset ja kaupungin tytäryhtiöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen 2018 13.5.2019.

Vuosi 2018 oli kuntataloudessa heikko vuosi, joka näkyi myös Seinäjoen kaupungin taloudellisissa tunnusluvuissa. Vuosikate puolittui edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden tulos oli negatiivinen.

Verotulojen ja valtionosuuden sekä toimintakulujen heikentymisen lisäksi kaupungin rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut ovat edelleen heikentyneet. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota voimakkaana jatkuneeseen lainakannan kasvuun, joka erottuu vertailukaupunkien asukaskohtaisesta lainakannasta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan velkaantumiskehitys tulee saada hallintaan ja päätöksenteossa tulee sitoutua taloudellisesti kestävään kehitykseen.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä ovat vuonna 2018 olleet arviointisuunnitelman mukaiset arviointikohteet henkilöstöpalvelut, sosiaalityö, terveydenhuolto ja perusopetus sekä Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos. Tytäryhtiöistä arviointikohteena olivat Seinäjoen Energia -konserni, Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy ja Seinäjoen Työterveys Oy. Lisäselvityksen tarkastuslautakunta pyysi ikäihmisten palvelujen tulosalueelta.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 kokouksessaan 17.6.2019, minkä jälkeen kaupunginhallitus antaa valtuustolle tiedot toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten sekä havaintojen ja suositusten perusteella.

Arviointikertomus 2018 (pdf, 6.93 Mt)


Lisätietoja:
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Harry Wallin, 050 511 3057


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja