+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » Kaupunginhallituksen 13.5.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 13.5.2019 kokouksen päätökset

13.5.2019, klo 18:32

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

171 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

172 § Talousarvion 2019 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2019 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

173 § Kaupunginhallituksen jäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle sekä valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

174 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

175 § Konserniraportointi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

176 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) kanssa
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Paula Sihto ja Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä sekä Maarit Mikkanen koska hänen aviopuolisonsa on Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsen; eivät läsnä.

177 § Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2019-2022
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän valmisteleman turvallisuussuunnitelman vuosille 2019–2022 ja saattaa sen valtuuston, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja poliisin tietoon sekä kaupungin toimialojen tietoon ja huomioitavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

178 § Rahoitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelutyöryhmän nimeäminen / viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee rahoitusjohtajaksi KTM, FM Mika Itäsen. Hänen koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelussa sekä soveltuvuustesteissä esille tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet vastaavat parhaiten rahoitusjohtajan virassa edellytettyjä vaatimuksia ja hän on hakijoista ansioitunein. Rahoitusjohtajan viran koeajaksi vahvistetaan 6 kuukautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

179 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin
sekä
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

180 § Kaavoituksen aiesopimus / Nurmon Bioenergia Oy/Maankäyttösopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen, Nurmon Bioenergia Oy:n kanssa allekirjoitettavan maankäyttösopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

181 § Seinäjoen kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan ehdotuksen uusista kiinteistönmuodostusmaksuista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

182 § Seinäjoen kaupungin paikkatietopalvelun sekä mittauspalvelujen tulosyksiköiden maksutaksa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä määritellyt, paikkatietopalvelun sekä mittauspalvelujen tulosyksiköiden uudet maksutaksat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

183 § Seinäjoen kaupungin kiinteistöhallinnon tulosyksikön maksutaksa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä määritellyt, kiinteistöhallinnon tulosyksikön uudet maksutaksat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

184 § Tonttien hinnoittelu Kapernaumi kortteli 64
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
- neljälle Kivistöntiehen ja Jalostajantiehen rajoittuvalle KTY-7-tontille myyntihinnaksi 25 €/m2,
- kahdelle Jalostajankujaan ja T- korttelialueeseen rajoittuvalle KTY-7- tontille myyntihinnaksi 22 €/m2 ja, että
- Jalostajantiehen rajoittuvalle kahdelle T-tontille myyntihinnaksi 16 €/m2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

185 § Aseman koulun peruskorjauksen suunnitelmat, aikataulu, hankinta-arvo ja määrärahan korotus sekä urakoitsijavalinnat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- hyväksyy Aseman koulun peruskorjauksen suunnitelmat ja aikataulun,
- esittää kaupunginvaltuustolle hankkeen talonrakennuksen vuoden 2019 investointimäärärahaa korotettavaksi 620 000,00 eurolla,
- hyväksyy edullisimpien tarjoushintojen ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle seuraavat urakoitsijat (urakkahinta alv 0 %):

RU K E Construction Vaasa Ab 534 400,00 €
IVU Härmän ilmastointi ja pelti Oy 160 900,00 €
LVU Nevera Oy 74 600,00 €
SU Pohjois-Suomen sähkö Oy 149 000,00 €

- myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen urakkasopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Irene Turenius, intressijääviys; ei läsnä.

186 § Seinäjoen paikallisliikenne/paikallisliikenteen muutosehdotukset, talviliikenne 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä esitetyn paikallisliikenteen muutospaketin sellaisenaan sisältäen
- uuden linjan hankinta 21.10.2019 alkaen,
- muutokset nykyisiin reitteihin ja aikatauluihin 8.8.2019 alkaen,
- lippujen hinnan muutokset 1.8.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

187 § Asemakaavan laajennus, Nurmo 51. kaupunginosa, kortteli 119, biokaasulaitos / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Nurmon, 51. kaupunginosan korttelia 119 koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutuksen,
- hyväksyy niihin annetut vastineet,
- hyväksyy kaavakarttaan tehdyt vähäiset korjaukset ja selostukseen tehdyt täydennykset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Raimo Ristilä p. 040 774 8330
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja