+
Tulosta
Main page
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Huhtikuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 24.4.2019 kokouksen päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 24.4.2019 kokouksen päätökset

25.4.2019, klo 10:19

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 32 Seinäjoen lukioiden ja Itä-Suomen yliopiston sopimus avoimista yliopisto-kursseista
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
-hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston väilllä avoimen yliopiston kurssien järjestämisestä ja
-merkitsee muilta osin korkeakouluyhteistyön järjestelyt tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 33 Seinäjoen lukion rehtorin viran (405001) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
-asiatekstissä olevilla perusteilla hylätä Vesa Vahtermon tekemän oikaisuvaatimuksen ja
-pitää voimassa 27.3.2019, § 18 tekemänsä päätöksen Seinäjoen lukion rehtorin valinnasta.

Käsittely kokouksessa:
Keskustelun aikana Jouko Peltonen teki vastaesityksen, että Vesa Vahtermon oikaisuvaatimus hyväksytään. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti
- asiatekstissä olevilla perusteilla hylätä Vesa Vahtermon tekemän oikaisuvaatimuksen ja
- pitää voimassa 27.3.2019, § 18 tekemänsä päätöksen Seinäjoen lukion rehtorin valinnasta

§ 34 Varhaiskasvatuksen aluejohtajan viran (430015) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee aluejohtajan(430015) virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi Kaija Raja-Ahon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 35 Varhaiskasvatuksen aluejohtajan viran (430010) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee aluejohtajan(430010) virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi Päivi Pesosen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 36 Ylinen - Yritys päiväkodin nimen muuttaminen taide- ja kulttuuripäiväkoti Saimaksi
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Ylinen - Yritys päiväkodin nimi muutetaan 1.8.2019 lähtien taide- ja kulttuuripäivä-koti Saimaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 37 Niemistön koulun koulunjohtajan tehtävä
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää nimetä Niemistön koulun koulunjohtajaksi 1.9.2019 alkaen toistaiseksi KM Johanna Keski-Jyrän.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 38 Opetustilojen vuokraamista ja opetuksen järjestämistä koskeva sopimus lastensuojeluyksikkö Fieterin ja Seinäjoen kaupungin välillä
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan sopimuksen lukuvuodeksi 2019-2020 Seinäjoen kaupungin ja Fieterin välillä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 39 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiinLue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja