+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Huhtikuu » Ilmanlaadun ohjearvot ylittyivät 25.4.2019

Ilmanlaadun ohjearvot ylittyivät 25.4.2019

29.4.2019, klo 8:07

Ilman pölypitoisuudet olivat to 25.4.2019 korkeita Seinäjoella. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Va­pau­dentien mittausasemalla oli 60 µg/m3 ja ylitti siten terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Kyseessä olivat kuluvan vuoden toinen raja-arvon ylitys hengitettävien hiukkasten osalta Seinäjoella. Ensimmäinen oli 26.3.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon yli­tys johtuivat kuivan ilman sekä liikenteen yhteisvaikutuksesta ilmaan nousseesta katupölystä. Vaikka talven hiekoitukset onkin pääasiallisesti siivottu pois, saattaa jossakin olla vielä jäämiä niistä. Samaan aikaan havaittiin Lapissa asti kaukokulkeumana Saharasta peräisin olevaa hiekkapölyä, joka aiheutti ruskottavan auringonlaskun. Tämä kulkeuma oli saapunut Britannian ja Islannin kautta lännestä.

Ennuste:

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset Seinäjoella ovat lähipäivinä mahdollisia, koska kuiva ja vähätuulinen sää edesauttaa pölyämistä. Myös kaukokulkeuma on mahdollista.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu ja valitsemalla sieltä hengitettävät hiukkaset. Seinäjoen mittaustulokset päivittyvät tunnin välein.

Tarvittavat toimenpiteet haittojen vähentämiseksi:

Käytetty hiekka tulee poistaa katu- ja piha-alueilta heti, kun se on mahdollista. Yksityisten kiin­teistöjen tulee puhdistaa piha-alueensa ja jalkakäytävä. Puhtaanapito ja näin ollen pinnalle jäävä pöly, myös tiealueilla, kuuluu kiinteistöjen vastuulle.

Terveysvaikutukset:

Tämän hetkiset hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa ainakin herkille yksilöille, kuten hengityselin- ja sydänsairauksia poteville. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola (06)4255717, 044 4255716 ja mittauksista vastaava laboratorioinsinööri Veli Autio, 040 830 4162.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja