+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Helmikuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.2.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.2.2019

15.2.2019, klo 10:04

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 9 Nimikemuutos: Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystyskeskus / Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystyskeskuksen nimi muutetaan 1.3.2019 alkaen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Valtuustoaloite / Sosiaalisen luototuksen käyttöönottaminen Seinäjoella
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asiatekstin mukaisen selvityksen tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloitteen mukainen sosiaalisen luototuksen käyttöönotto tarkastellaan osana vuoden 2020 talousarvion laadintaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 11 Seinäjoen kaupunki ja MLL Pohjanmaan piiri, kumppanuussopimus 2019 - 2020, tukihenkilötoiminta
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä MLL:n esittämän kumppanuussopimuksen 2019 - 2020 ja päättää, että tarvittava määräraha katetaan sosiaalityön tulosalueen budjetista.
Käsittely:
Jäsen Anna Granlund poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Isonkyrön kunnanhallituksen kirje
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa oheisen vastauksen Isonkyrön kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirja
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirjan 1.3.2019 alkaen ja valtuuttaa viranhaltijat tarvittaessa tekemään suunnitelmaan välttämättömiä tarkistuksia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 14 Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Västinkartanon palvelukeskus
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.5.2019 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Tukiperhepalkkiot ja korvaukset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tukiperheille maksetaan 1.1.2019 lähtien palkkiota ja kulukorvausta asiatekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sirkka Penttilä, p. 050 5208785
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja