+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Joulukuu » Kaupunginhallituksen 3.12.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 3.12.2018 kokouksen päätökset

3.12.2018, klo 18:20

Yhteenveto kaupunginhallituksen 3.12. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

367 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

368 § Muutokset eräiden kaupungin tytäryhtiöiden (kiinteistöosakeyhtiöt) yhtiöjärjestyksiin
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä seuraavien kiinteistöosakeyhtiöiden muuttamisen keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi:

Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwest
Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema
Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokoti
Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalo
Eelan Laajennus Oy

Yhtiöjärjestyksiin tehdään tarvittavat muutokset vuoden 2019 alusta lukien valmistelutekstistä ilmenevän sisältöisinä ja vuokratuotot kierrätetään Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwestin ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman ja Eelan Laajennus Oy:n osalta yhtiöiden kautta ja niillä kuitataan vastikkeita. Yhtiöjärjestykset muutetaan myös hallitusten jäsenten ja varajäsenten osalta niin, että jäseniä on 3–5 ja varajäseniä 2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Aki Ylinen, Aarne Heikkilä, Maarit Karvonen Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen jäseneninä ja Henna Rantasaari ja Irene Turenius hallituksen varajäseninä, Raija Ranta Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwest Oy:n hallituksien jäsenenä; eivät läsnä.

369 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Ville Ojala
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Ville Ojalan menettäneen vaalikelpoisuuden kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Ville Ojalan tilalle Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen uuden lautamiehen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

370 § Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta / Raita Suovaniemi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää olla hakematta Valtiokonttorilta Raita Hiljan tytär Suovaniemen kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

371 § Tuotannonsuunnittelijan toimen perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se
- perustaa 1.5.2019 lukien ruokapalvelut tulosyksikköön, sijoituspaikkana keittiö Alvariina, tuotannonsuunnittelijan toimen (06RUO05A) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus ja
- lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien nykyisistä valmistuskeittiöistä kokin toimen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

372 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Alpo Tuomas Tapio Toro / kiinteän omaisuuden arvon siirtäminen rahastoon
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Alpo Tuomas Tapio Toron kuolinpesään kuuluvan kiinteän omaisuuden perukirjaan kirjattu arvo yhteensä 129 055,65 euroa kirjataan kaupungin taseessa pysyviin vastaaviin, aineellisiin hyödykkeisiin, maa- ja vesialueisiin ja lahjoitusrahastojen pääomiin lisätään vastaava määrä 129 055,65 euroa perustettavaan Alpo Toron rahastoon, johon rahastoidut varat käytetään Seinäjoen kaupungin kulttuurisen omaisuuden vahvistamiseen valtiokonttorin päätöksessä edellytetyllä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

373 § Asunto Oy Sato-Pasilan osakkeiden myyminen / valtuutus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valtuuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen päättämään Asunto Oy Sato-Pasilan osakkeiden nrot 11882-11957 myymisestä ja kaupan ehdoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

374 § Etelä-Pohjanmaan liikennepalvelut / Ylistaron pilotin jatkaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Ylistaron pilotin jatkamisen 31.12.2019 saakka valmistelutekstistä ilmenevin ehdoin ja oikeuttaa kaupunkiympäristöjohtajan päättämään ja sopimaan itsemaksavia asiakkaita koskevista veloitusperusteista sekä matkasta perittävistä maksuista.

Asian käsittely kokouksessa: Puheenjohtaja totesi Piia Katteluksen tehneen käsittelyn aikana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, ettei Ylistaron pilottia jatketa. Puheenjohtaja totesi, että Piia Katteluksen ehdotus raukesi, koska sitä ei ollut kannatettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen : Seppo Perkiö Seinäjoen Keskustaksi Oy:n osakkaana, ei läsnä.

375 § Asemakaavan muutos ja laajennus, Soukkajoki, Siirtolapuutarha-alue / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Soukkajoen 18. kaupunginosan korttelia 82 sekä siihen liittyviä virkistys-, vesi- ja katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

376 § Asemakaavan muutos Pajuluoma 20. kaupunginosa, kortteli 1 (osa) sekä siihen liittyvä virkistysalue, / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Pajuluoman 20. kaupunginosan korttelia 1 (osa) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy vastineet ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

377 § Pajuluoma kortteli 1 / Maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Halliska Oy:n kanssa 23 475 € suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta korvauksesta sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

378 § Hankintapäätös: Kotihoitopalvelut sekä kotisairaalan yöpartiotoiminta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä Stella Kotipalvelut Oy:n kotihoitopalveluiden sekä kotisairaalan yöpartiotoiminnan palveluntuottajaksi
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja