+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Marraskuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.11.2018 päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.11.2018 päätökset

22.11.2018, klo 8:23

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 66 Kansalaisopiston itsearviontiraportti lukuvuodelta 2017–2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisopiston itsearviointiraportin lukuvuodelta 2017–2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 67 Alvar Aalto – koulujen nimeäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää Marttilan koulun ja Seinäjoen lyseon Alvar Aalto – kouluiksi edellä kuvatun mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 68 Perusopetuksen koulujen oppilasalueiden määrittäminen ja oppilaaksi ottamisen perusteet
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perusopetuksen koulujen oppilasalueet ja oppilaaksi ottamisen perusteet asiaselostuksessa esitetyllä tavalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 69 Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 70 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman väliarviointi 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma väliarvioinnin tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 71 Esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelmat
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta:
1. Merkitsee tiedoksi esi- ja perusopetuksen ja lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelmat
2. Saattaa suunnitelmat edelleen tiedoksi, käsiteltäväksi ja arvioitavaksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 72 Opetustilojen vuokraamista ja opetuksen järjestämistä koskeva sopimus tuki- ja osaamiskeskus Eskoon ja Seinäjoen kaupungin välillä
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen luku-vuosiksi 2018-2019 ja 2019-2020 Seinäjoen kaupungin ja tuki- ja osaamiskeskus Eskoon välillä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 73 Ilmoitus Avi:lle vastuuhenkilön vaihtumisesta/Steinerpäiväkoti Pajulintu
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä tehdyn ilmoituksen
vastuuhenkilön vaihtumisesta 1.8.2018 alkaen 31.5.2019 saakka
ja toimittaa sen liitteineen Aluehallintovirastoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 74 Ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta AVIin/Päiväkoti Peiponpesä
Sivistys- ja hyvinvoinninjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Aluehallintovirastoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 75 Viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja