+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Lokakuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 24.10.2018 päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 24.10.2018 päätökset

25.10.2018, klo 9:56

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 58 Eteläpohjalaisen esiopetuksen vuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa Eteläpohjalaisen esiopetuksen vuosisuunnitelmat esitetyn mukaisina lukuvuodelle 2018 -2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 59 Ilmoitus AVI:lle paikkamäärän muutoksesta 1.1.2019 alkaen/Päiväkoti TRIO
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää hyväksyä tehdyn muutosilmoituksen ja edellyttää yhden varhaiskasvatuksen opettajan palkkaamista vastaavasta ajankohdasta päiväkotiin
ja toimittaa ilmoituksen Aluehallintovirastoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 60 Lukioiden vuosisuunnitelmat 2018-2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa Seinäjoen lukioiden vuosisuunnitelmat esitetyn mukaisina lukuvuodelle 2018 -2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 61 Seinäjoen kaupungin ehkäisevä mielenterveys ja päihdesuunnitelma 2018-2022
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta;
1. Merkitsee laaditun mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tiedoksi ja
2. Esittää, että suunnitelmassa jaoteltaisiin vielä tarkemmin ehkäisevät palvelut, konkreettiset työmenetelmät ja korjaavat toimet ja otettaisiin ennen lopullista hyväksymistä tarkasteluun, miltä osin suunnitelmaa on mahdollisuus tiivistää, kun huomioidaan kunnan hyvinvointikertomukseen ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa hyväksytyt toimenpiteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 62 Miloff Tanssiopiston opetussuunnitelman vahvistaminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
-hyväksyy Miloff Tanssiopiston laatiman opetussuunnitelman noudatettavaksi lukuvuoden 2018 – 2019 alusta ja
-edellyttää, että oppilaitoksen toiminta ja opetus järjestetään kaikilta osin taiteen perusopetusta koskevien säädösten, määräysten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 63 Perusopetuksen vuosisuunnitelmat ja tuntiresurssin jako (yleisopetus) lukuvuodelle
2018-2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy perusopetuksen vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2018–2019 yleisopetuksen ja kokonaiskoonnin osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 64 Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun vuosisuunnitelma 2018–2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun vuosisuunnitelman lukuvuodelle 2018–2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 65 Viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja