+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Lokakuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 11.10.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 11.10.2018

12.10.2018, klo 13:43

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

86 § Päihdeklinikan korvaushoidon järjestelyt viikonloppuisin ja arkipyhinä
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että korvaushoito toteutetaan päihdeklinikan työntekijän toimesta viikonloppuisin ja arkipyhinä Y-talossa terveyskeskuksen päivystyksen tiloissa 1.11.2018 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

87 § Seinäjoen kaupungin ehkäisevä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2018–2022
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Seinäjoen kaupungin ehkäisevän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuosille 2018–2022 tiedoksi.
Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää huomioita siihen, että ohjelmaan tulisi sisällyttää ratkaisukeskeinen toimenpideohjelma. Ohjelma päivitetään konkreettisine toimenpideohjelmineen vuoden 2019 aikana.

88 § Hallinto- ja talouspäällikön viran täyttäminen
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita hallinto- ja talouspäällikön virkaan hallintotieteiden maisteri Mika Sillanpään.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

89 § Vanhusneuvoston määräraha-anomus
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää 2300 e kenkien liukuesteiden hankintaan. Ikäkeskuksen fysioterapeutit suorittavat liukuesteiden valinnan ja Ikäkeskus/Asiakasohjausyksikkö toteuttaa kenkien liukuesteiden jakelun parhaaksi katsomallaan tavalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

90 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi, Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus kokouksessa:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikön lähihoitajan avoin toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi 1.12.2018 lukien.
Päätös: Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

91 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sirkka Penttilä, p. 050 5208785
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja