+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Huhtikuu » Ei aurinkoista kevättä ilman pölyä

Ei aurinkoista kevättä ilman pölyä

12.4.2018, klo 15:28

Ilman pölypitoisuudet olivat eilen ja toissapäivänä korkeita Seinäjoella. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Vapaudentien mittausasemalla 10.4.2018 oli 63 µg/m3 ja 11.4.2018 oli 83 µg/m3 ja ylittivät siten terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Kyseessä olivat kuluvan vuoden ensimmäinen ja toinen raja-arvon ylitys hengitettävien hiukkasten osalta Seinäjoella.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitys johtuivat liikenteen vaikutuksesta ilmaan nousseesta hiekkapölystä.

Ennuste:

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset Seinäjoella ovat lähipäivinä todennäköisiä, koska katujen siivoukset eivät ole vielä päässeet alkamaan jään ja lumen vielä peittäessä pieniä osia katu- ja jalkakäytäväalueista.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu ja valitsemalla sieltä hengitettävät hiukkaset. Seinäjoen mittaustulokset päivittyvät tunnin välein.

Tarvittavat toimenpiteet haittojen vähentämiseksi:

Käytetty hiekka tulee poistaa katu- ja piha-alueilta heti, kun se on mahdollista. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan "kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta tai pölyn poistoteholta vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla". Puhdistuksen jälkeen hienoaines poistetaan pesemällä. Kaupunki aloittaa katualueiden, kevyenliikenteen väylien, ja omistamiensa kiinteistöjen alueiden hiekoitushiekan poiston heti kun jään ja lumen sulamistilanne sen sallii. Yksityisten kiinteistöjen tulee puhdistaa piha-alueensa ja jalkakäytävä. Puhtaanapito ja näin ollen pinnalle jäävä pöly, myös tiealueilla, kuuluu kiinteistöjen vastuulle.

Terveysvaikutukset:

Tämän hetkiset hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa ainakin herkille yksilöille, kuten hengityselin- ja sydänsairauksia poteville. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Pirjo Korhonen (06)4255717, 050 581 1696 ja mittauksista vastaava laboratorioinsinööri Jorma Tuomisto, 040 830 4159.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja