+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Huhtikuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 18.4.2018 päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 18.4.2018 päätökset

19.4.2018, klo 9:12

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 25 Perusopetuksen tuntiresurssi (yleisopetus) lukuvuonna 2018-2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää jakaa perusopetuksen ala- ja yläkoulujen toimintaan käytettävän enimmäistuntiresurssin yleisopetukseen ja oheistehtäviin lukuvuodelle 2018–19 seuraavasti:
Yleisopetuksen tuntiresurssiin edellä olevan taulukon mukaisesti opetukseen yhteensä 10721,5 vvt, josta
- Alakoulujen A2-kieliin ja A2-etäespanjaan yht.108 vvt
- S2-opetukseen 38 vvt
- Katsomusaineiden opetukseen 12 vvt
- Kuntakohtaiseen erityisresursointiin 67 vvt
- Valmistavaan opetukseen 100 vvt
- Oman äidinkielen opetukseen 11 vvt
- Tukiopetukseen 121 vvt

ja josta muihin resursseihin
- Kehittämistehtäviin 40 vvt
- Koulujen kerhoihin 80 vvt
- Maahanmuuttajaopetuksen erityistarpeisiin 20 vvt
- Opetuksen erityistarpeisiin varaus 58 vvt
- Opetuskokeiluihin 36 vvt
- Resurssiopettajavaraus 20 vvt
-Äidinkielenomainen ruotsi 4 vvt
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Uskonnottomat Suomessa ry:n hallintokantelu / kaupungin selitys/ Aluehallintoviraston päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen sekä saattaa linjaukset myös kouluille tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 27 Erityisopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2018-2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä erityisopetuksen tuntikehykseksi lukuvuodelle 2018-2019 yhteensä 2440 tuntia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 28 Täsmennys Meirän vasu asiakirjaan kohtaan 17.3 Minä ja meidän yhteisömme/varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tehdyt muutokset Meirän vasu asiakirjaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 29 Ilmoitus yksityisestä päivähoitotoiminnasta aluehallintovirastoon ja lautakunnan ilmoitus kaupungin materiaalihallintoon/ Päiväkoti TRIO Oy
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
-hyväksyä päiväkoti Trio Oy:n ilmoituksen palvelujen tuottamisesta yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien rekisteriin ja toimittaa asiakirjat Aluehallintovirastoon. Ilmoitusta täydennetään henkilökuntaan liittyvillä tiedoilla ennen toiminnan aloittamista.
-ilmoittaa kaupungin materiaalihallintoon, että päiväkoti voidaan hyväksyä palvelusetelituottajista ylläpidettävään rekisteriin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 30 Indeksitarkistus ja tulorajojen muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2018 alkaen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksesta asiakkailta perittävät maksut asiatekstissä esitetyn mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 31 Palvelusetelin arvon määrääminen päiväkotihoitoon 1.8.2018 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että
- varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo on 1.8.2018 alkaen 1.113,23 € kuu-kaudessa kokopäivähoidossa olevalta lapselta,
- arvoa tarkistetaan vuosittain 31.12. määritellyn elinkustannusindeksin mukaisesti,
- palvelusetelin arvo porrastetaan käytön mukaan nykyisen käytännön mukaisesti,
- palvelusetelin käytössä noudatetaan kaikilta osin palvelusetelin sääntökirjan ehtoja ja periaatteita ja
- palvelusetelin arvon määrittely on voimassa toistaiseksi kuitenkin siten, että kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia setelin arvoon tai setelin käytön peri-aatteisiin niin, että muutoksista ilmoitetaan vähintään 6 kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 32 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiinLue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja