+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Huhtikuu » Ilmanlaatutiedote

Ilmanlaatutiedote

16.4.2018, klo 11:33

Ilman pölypitoisuudet olivat viikonloppuna korkeita Seinäjoella. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Vapaudentien mittausasemalla pe 13.4.2018 oli 138 µg/m3 ja la 14.4.2018 oli 61 µg/m3 ja ylittivät siten terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon, joka on 50 µg/m3. Su 15.4 vuorokausipitoisuus laski kalsiumkloridin levityksen ja lakaisujen myötävaikutuksella 43 µg/m3:an eli normaalin rajoihin. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Kyseessä olivat kuluvan vuoden neljäs ja viides raja-arvon ylitys hengitettävien hiukkasten osalta Seinäjoella.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitys johtuivat liikenteen vaikutuksesta ilmaan nousseesta hiekkapölystä.

Ennuste:

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset Seinä-joella ovat lähipäivinä mahdollisia, koska katujen siivoukset ovat vielä alkuvaiheessaan ja kaunis sää edesauttaa pölyämistä. Ensimmäisiä lakaisuja nähtiin viikonlopun aikana ja kalsiumkloridia käytettiin pölynsidontaan.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: www.ilmanlaatu.fi ja valitsemalla sieltä hengitettävät hiukkaset. Seinäjoen mittaustulokset päivittyvät tunnin välein.

Tarvittavat toimenpiteet haittojen vähentämiseksi:

Käytetty hiekka tulee poistaa katu- ja piha-alueilta heti, kun se on mahdollista. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan "kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta tai pölyn poistoteholta vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla". Puhdistuksen jälkeen hienoaines poistetaan pesemällä. Kaupunki on aloittanut katualueiden, kevyenliikenteen väylien, ja omistamiensa kiinteistöjen alueiden hiekoitushiekan poiston. Pölynsidontaan käytetään kalsiumkloridiliuosta. Yksityisten kiinteistöjen tulee puhdistaa piha-alueensa ja jalkakäytävä. Puhtaanapito ja näin ollen pinnalle jäävä pöly, myös tiealueilla, kuuluu kiinteistöjen vastuulle.

Terveysvaikutukset:

Tämän hetkiset hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa ainakin herkille yksilöille, kuten hengityselin- ja sydänsairauksia poteville. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Pirjo Korhonen (06)4255717, 050 581 1696 ja mittauksista vastaava laboratorio-insinööri Jorma Tuomisto, 040 830 4159.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja