+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Maaliskuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.3.2018 päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.3.2018 päätökset

22.3.2018, klo 11:09

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 16 Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2017
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
- merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.12.2017
- päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 18 Virkanimikkeen muutos erityisluokanopettajan virassa 403058
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta muuttaa erityisluokanopettajan viran 403058 laaja-alaisen erityisopettajan viraksi. Virka sijoitetaan Pajuluoman kouluun ja täytetään vakinaisesti 1.8.2018 lukien.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 19 Virkanimikkeen muutos erityisluokanopettajan virassa 403063
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta muuttaa erityisluokanopettajan viran 403063 laaja-alaisen erityisopettajan viraksi. Virka sijoitetaan Marttilan kouluun.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Maksuton jakso kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kesällä 2018/ Juhani Rytkösen oikaisuvaatimus
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
- asiaselostuksessa kerrotuilla perusteilla hylätä Juhani Rytkösen tekemän oikaisuvaatimuksen ja
- pitää 21.2.2018 § 12 tekemänsä päätöksen voimassa.
Käsittely:
Asian käsittelyn aikana Noora Knaapila teki esityksen, että asia jätettäisiin vielä pöydälle. Näin voitaisiin selvittää, kuinka monelle vanhemmalle lomien aikainen vahvistaminen on ongelmallista ja mahdotonta. Selvityksen voisi tehdä kyselynä vanhemmille. Kaupungin säästöt eivät saa asettaa kunnan asukkaita eriarvoiseen asemaan. Ja kysymällä vanhemmilta saataisiin vuorovaikutteisuutta vanhempien ja virkamiesten välille.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hylätä asiaselostuksessa kerrotuilla perusteilla Juhani Rytkösen tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää 21.2.2018, § 12, tehdyn päätöksen voimassa.
Noora Knaapila jätti eriävän mielipiteen, jonka perustelut liitteenä.

§ 21 Vapaaehtoisen (A2) kielen opiskelu
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustaa vapaaehtoisen kielen opetusryhmiä 4. luokkalaisille asiaselostuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Koululle, jossa on A2-kielen opetusryhmiä, annetaan tuntiresurssia kaksi viikkotun-tia jokaista A2-ryhmää kohden. Vuosittain tulee tarkastella ryhmien määrää. Ryhmän jakamisen raja on 22 oppilaan määrä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Seinäjoen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ohjeistukset koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen päivitetyt ohjeistukset koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin ja todeta, että oikaisuvaatimus katsotaan loppuun käsitellyksi. Ohje otetaan käyttöön lupakyselyn toteuttamisen jälkeen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 23 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 24 Ylistaron lukion ja yläasteen rehtorin viran (405005) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
- merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja
- toteaa, että varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan 24.2.2016 § 15 tekemä päätös Ylistaron lukion ja yläasteen rehtorin valinnasta, tulee lainvoimaiseksi, ellei päätöksestä säädetyssä ajassa valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja