+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Maaliskuu » Vapaudentien jatkeen yleissuunnittelu alkaa

Vapaudentien jatkeen yleissuunnittelu alkaa

1.3.2018, klo 12:56

Seinäjoen kaupunki on aloittanut Vapaudentien jatkeen yleissuunnittelun. Suunnittelukonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy.

Yleissuunnitelma laaditaan Vuoritien liittymän pohjoispuolelta Eskoon alueelle saakka. Pohjoispäässä tutkitaan suunnitelman osana myös Björkenheimintien siltatien parantamisen ratkaisut Huhtalantien liittymään saakka.

Suunnittelualue on osoitettu kartassa:

Suunnittelualue ja vaikutustarkastelualue (, )

Yleissuunnittelun tavoitteena on tutkia Vapaudentien jatkeen toteuttamisen vaikutukset ajoneuvoliikenteelle sekä mahdollisuutta vapauttaa nykyisiä väyliä ja muita alueita muuhun käyttöön liikenteen vähentymisen myötä. Suunnittelussa huomioidaan myös jalankulun ja pyöräilyn sujuvat ja nykyaikaiset reitit.

Toteutuessaan Vapaudentien jatke tulisi olemaan pääsisäänkäynti Itäväylältä Seinäjoen keskustaan. Suunnitelman yhteydessä tutkitaan myös ns. 0-vaihtoehto, jossa Vapaudentien jatketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa liikenne jää nykyisille väylille Kärjen ja Törnävän kohdalla. 0-vaihtoehdossa määritellään kuitenkin toimenpiteet, joiden avulla kasvavan liikenteen haittavaikutuksia voitaisiin vähentää liikennemäärien kasvaessa.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Keväällä 2018 tullaan järjestämään kaksi kaikille avointa työpajaa/yleisötilaisuutta ja kohdennettuja sidosryhmätilaisuuksia. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään maaliskuun aikana.

Yleissuunnitelman ja sen yhteydessä tehtävä vaikutusarviointi toimivat kaupunginvaltuuston apuna toteutuspäätöksen tekemisessä ja pohjana mahdolliselle katusuunnittelulle jatkossa. Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville loppukesällä 2018.

Hankkeen internetsivuilla www.seinajoki.fi/vapaudentienjatke kerrotaan suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Sivuilta löytyy myös aiempien suunnitteluvaiheiden aineistoja, suunnittelijoiden yhteystiedot sekä ohjeet hankkeen postituslistalle liittymiseen.

Lisätiedot:

Ramboll Finland Oy
Lauri Vesanen, projektipäällikkö
p. 040 582 9755
lauri.vesanenramboll.fi

Seinäjoen kaupunki
Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö
p. 044 754 1648
keijo.kaistilaseinajoki.fi


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja