+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Helmikuu » Kaupunginhallituksen 12.2.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 12.2.2018 kokouksen päätökset

12.2.2018, klo 20:31

Yhteenveto kaupunginhallituksen 12.2. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

44 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

45 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

46 § Törnävän aluetta koskeva kiinteistön kauppa / etuosto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei Seinäjoen kaupunki käytä etuosto-oikeutta em. kiinteistön kaupassa.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa kaupungingeodeetille toimivallan päättää kaupungin puolesta, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan, valtuutus koskee kaikkia kiinteistökauppoja.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Sirkka Penttilän ehdottaneen Seppo Perkiön kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että Seinäjoen kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistön kaupassa. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sirkka Penttilän ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä ( Karvonen Maarit, Kattelus Piia, Kivisaari Pasi, Kuisla Reima, Luotola Mikael, Rantasaari Henna, Ristilä Raimo, Sihto Paula, Särmö Kati, Turenius Irene ja Ylinen Aki) ja 2 EI-ääntä ( Penttiä Sirkka ja Perkiö Seppo).


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

47 § Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön pääoman kartuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki luovuttaa/lahjoittaa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Jari Jokinen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön asiamiehenä ja Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä

Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla toimi henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja Raija Ranta.


ES

48 § Yhteistoimintaryhmän nimeäminen toimikaudeksi 2018 – 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhteistoimintaryhmän toimikaudeksi 2018–2021
seuraavasti:

Varsinainen jäsen......Varajäsen
Jorma Rasinmäki
Aaro Honkola
Raija Ranta
Juha Takamaa
Heikki Vierula
Erkki Välimäki
Jari Jokinen
Elina Hihnala-Mäkelä
Elisa Saunamäki
Kari Nieminen............Matti Sippola
Jyrki Kivimäki.............Armi Ahola
Marita Säynäjoki........Tuula Kujala
Minna Karhumäki.......Satu Kivimäki
Jari Kivimäki...............Elisa Linnusmaa
Marja Niemi................Päivi Sepponen
Mikko Koivuluoma......Tuomas Vaismaa
Satu-Maarit Alho.........varatyösuojeluvaltuutettu
Timo Mannermaa........varatyösuojeluvaltuutettu
Jari Peltoniemi............Tero Hurtamo
Seija Ruismäki............Kirsi Rintala

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhteistoimintaryhmän jäsenistä sihteeriksi työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelän.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

49 § Seinäjoen kaupunkistrategia 2018 - 2025
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupunkistrategian 2018 – 2025 liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Samalla hyväksyttiin, että elinvoimajohtaja Erkki Välimäki oikeutetaan tekemään Seinäjoen kaupunkistrategiaan 2018- 2025 teknisisä tarkennuksia.


50 § Purkulupahakemus / Peab Oy / Verkatehtaankatu 8 ja 10
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä on huomauttamista purkuhakemuksista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § Asemakaavaehdotus nähtäville, Hyllykallio 52, kortteli 4024 (osa) sekä siihen liittyvä virkistys- ja urheilualue (osa), Kopparintie 4
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hyllykallion, 52. kaupunginosan korttelia 4024 ja siihen liittyviä virkistys- ja urheilualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

52 § Hankintapäätös: Irtaimen käyttöomaisuuden leasing-rahoitus ja siihen liittyvät palvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen KL Kuntahankintojen Irtaimen käyttöomaisuuden leasing-rahoitus jasiihen liittyvät palvelut -sopimukseen, KLKH120,
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen yhteishankintasopimukseen liittymisestä sekä allekirjoittamaan sopimuksen,
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen liittyvät vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.
Hankinnan enimmäisarvo ajalla 1.3.2018 – 6.10.2020 ilman arvonlisäveroa on 5 000 000,00 euroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

53 § Hankintapäätös: ICT-laitteiden leasing-rahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen KL Kuntahankintojen ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut
- sopimukseen, KLKH130
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen yhteishankintasopimukseen liittymisestä sekä allekirjoittamaan sopimuksen
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen liittyvät vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan enimmäisarvo ajalla 1.4.2018 – 31.3.2022 ilman arvonlisäveroa on 1 000 000,00 euroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

54 § Hankintapäätös: Palvelusetelijärjestelmä / vastine Markkinaoikeudelle / lisävastine Markkinaoikeudelle / Markkinaoikeuden päätös / tarkennus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tarkennuksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja