+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Marraskuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 15.11.2017 kokouksen päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 15.11.2017 kokouksen päätökset

16.11.2017, klo 9:52

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 41 Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2017
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Varhaiskasvatuksen vuorohoidon kriteerit
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksen vuorohoidon antamisen kriteerit 1.1.2018 alkaen seuraavasti:
- Vuorohoitoa annetaan vain lapsen vanhempien/huoltajien työssä käynnistä tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävästä opiskelusta johtuvien tarpeiden mukaan.
(Vanhemmilta/huoltajilta pyydetään työvuorolista tai oppilaitoksen todistus esim. harjoittelusta vuorotyössä.)
- Hoitoajat on varattava Vekarenetistä voimassa olevien ohjeiden mukaan.
- Asiakasmaksu määräytyy varatun hoitoajan mukaan samoin perustein kuin muillakin asiakkailla.
- Vuorohoitoa ei tarjota jouluaaton klo 18 ja joulupäivän klo 18 välisenä aikana, eikä juhannusaaton klo 18 ja juhannuspäivän klo 18 välisenä aikana.
- Kun tarve vuorohoitoon lakkaa, siirretään lapsi viimeistään 3 kk sisällä muuhun varhaiskasvatukseen.

Käsittely kokouksessa:
Keskustelun kuluessa Noora Knaapila esitti, että koululaisille järjestetään vuorohoitoa, mikäli hoitoa ei voida muuten järjestää. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin.

§ 43 Lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutos
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutoksen tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 44 Kansalaisopiston itsearviontiraportti lukuvuodelta 2016–2017
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisopiston itsearviointiraportin lukuvuodelta 2016–2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 45 Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun vuosisuunnitelma 2017–2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun vuosisuunnitelman lukuvuodelle 2017–2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 46 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja