+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Marraskuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 8.11.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 8.11.2017

9.11.2017, klo 10:53

§ 152 Kaupunginsairaalan osasto H3:n siirto sairaalanmäelle
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen sairaanhoitopiirille, että sairaanhoitopiiri huomioi suunnitelmissaan jatkohoito-osaston (H3) siirron sairaalanmäelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 153 Hoitotarvikejakelun yleisohje
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhtenäiset hoitotarvikejakelun ohjeet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 154 Talouden toteutuminen 1.1. - 30.9.2017
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.9.2017 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 155 Aluehallintoviraston määräys koskien lastensuojelun määräaikoja; toimenpiteet
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi aluehallintovirastolle annetun selvityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 156 Seinäjoen Yhteisöjen Yhdistys ry:n tukihenkilötoiminta –projektiin osallistuminen ja kuntarahoitusosuus
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Seinäjoen Yhteisöjen Yhdistys ry:n tukihenkilötoimintaan avustusta 1500 €. Kuntarahoitusosuus on varattu vuoden 2018 talousarvion tilikohtaan 2623 4749.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 157 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston nimeäminen vuosille 2017 - 2021
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021 asiatekstissä esitetyn henkilölistan mukaisesti.
Käsittely:
Jäsen Mikko Männikkö esteellinen, poistui käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 158 Sosiaali- ja terveyslautakunta toimikaudeksi 2017 - 2021, Isonkyrön edustaja ja hallinto- ja talouspäällikkö, varajäsenen muutos
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi varajäsenen Juha Mikkosen valinnan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 159 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden kokoukset vuonna 2018
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että se kokoontuu kevätkaudella vuonna 2018 seuraavasti:
to 11.1.2018
to 15.2.2018
to 8.3.2018
to 12.4.2018
to 17.5.2018
to 14.6.2018
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 160 Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Varapuheenjohtaja Matti Kuvaja, p. 0400 264867
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja