+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Lokakuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 11.10.2017 kokouksen päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 11.10.2017 kokouksen päätökset

12.10.2017, klo 8:45

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 33 Erityiskoulujen vuosisuunnitelmat ja erityisopetuksen tuntiresurssin vahvistaminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy erityiskoulujen vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2017-2018 sekä hyväksyy erityisopetuksen tuntiresurssien käytön lukuvuodeksi 2017-2018 esittelytekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 34 Lukioiden vuosisuunnitelmat 2017-2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa oheismateriaalina olevat Seinäjoen lukioiden vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2017 -2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 35 Perusopetuksen tuntiresurssin (yleisopetus) jako lukuvuodelle 2017-2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy perusopetuksen vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2017–2018 yleisopetuksen ja kokonaiskoonnin osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 36 Koulujen varajohtajien nimeäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa olemassa olevan tilanteen ja hyväksyy koulujen varajohtajat oheisen taulukon mukaisesti 1.8.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 37 Yksityisen hoidon tuen korottaminen 1.1.2018 alkaen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.1.2018 alkaen
- yksityisen hoidon tuki on 319 € kuukaudessa,
- tuen myöntämisen ehdot pysytetään nykyisinä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 38 Muksulan päiväkodin toiminnan lopettaminen ja vuokrasopimuksen irtisanominen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lakkauttaa Muksulan päiväkodin toiminnan siten, että tilat ovat Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän käytössä 1.8.2018 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§39 Valtuustoaloite/ Lasten kotihoidon tuen kuntalisän korotus
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.1.2018 alkaen
- lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheen nuorimmasta lapsesta maksimissaan 199,18 € ja perheen muista alle kouluikäisistä lapsista 50 € kuukaudessa,
- lasten kotihoidon tuen myöntämisen ehtoihin ei tehdä muutoksia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 40 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja