+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Syyskuu » Kaupunginhallituksen kokouksen 4.9.2017 päätökset

Kaupunginhallituksen kokouksen 4.9.2017 päätökset

5.9.2017, klo 9:33

Yhteenveto kaupunginhallituksen 4.9. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

310 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

311 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

312 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 28.8.2017 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

313 § Vanhusneuvoston toimintasääntö / jäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon seuraavat:

Nurmon kansalliset seniorit ry........VR EL:n Seinäjoen osasto ry
Kustaa Kujala, puheenjohtaja.............Alpo Mäkinen, varajäsen

Seinäjoen kansalliset seniorit ry
Reijo Pitkäkoski, jäsen........................Erkki Honkola, varajäsen

Eläkeliiton Nurmon yhdistys
Anelma Ylinen, jäsen..........................Sirkka Mäkelä, varajäsen

Eläkeliiton Seinäjoen yhdistys
Saara Ijäs, jäsen................................Ulla Pohjola, varajäsen

Eläkeliiton Ylistaron yhdistys ........Ylistaron kansallisten seniorit ry
Antti Hirvilammi jäsen........................Jussi Korpela, varajäsen

Eläkeliiton Peräseinäjoen yhdistys
Tarja Katila, jäsen..............................Anelma Kantola, varajäsen

Seinäjoen Eläkkeensaajat ry ...........Seinäjoen eläkeläiset ry
Heimo Siltanen, jäsen.........................Taisto Haapaniemi, varajäsen

Seinäjoen seudun Ruskayhdistys ry
Jorma Jouppila, jäsen.........................Kaisu Riihimäki, varajäsen

Seinäjoen Senioriopettajat ry
Seija Kivelä, jäsen...............................Elina Kuusivaara, varajäsen

Seinäjoen seurakunnan eläkeläispiiri..Posti-Tele Seinäjoen alueen eläkeläiskerho
Liisa Hamm, jäsen...................................Valio Hernesmaa, varajäsen

Viranhaltijoista vanhusneuvostoon on esitetty:
Kulmala Riitta, ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja: vanhustyö,
Iiro Heino, asiakasohjaaja: vanhustyö,
Kirsi Mattila, vuorovaikutussuunnittelija.

Puheenjohtajaksi valitaan Kustaa Kujala ja varapuheenjohtajaksi Riitta Kulmala.

Vanhusneuvoston kokoonpano voidaan tarkentaa ja/tai täydentää myöhemmin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

314 § Vammaisneuvoston toimintasääntö ja jäsenet
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän vammaisneuvoston toimintasäännön ja hyväksyy vammaisneuvoston jäseniksi valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt sekä valitsee heistä puheenjohtajaksi Markku Mäenpää ja varapuheenjohtajaksi Ismo Pajuluoma.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

315 § Tulosneuvottelu Into Seinäjoki Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Into Seinäjoki Oy:n kanssa käydyssä tulosneuvottelussa laaditun muistion ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

316 § Veliki Novgorodin kaupungin kutsu 9.-12.11.2017 / Seinäjoen kaupungin osallistujien nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
- vastaa myönteisesti Veliki Novgorodin kaupungin kutsuun ja
- nimeää osallistujiksi kaupunginjohtajan lisäksi elinvoimajohtaja Erkki Välimäen, valtuuston puheenjohtajat Kimmo Heinosen, Kati Ojaniemen ja Aarne Heikkilän ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat Pasi Kivisaaren, Raimo Ristilän ja Piia Katteluksen sekä yhden kaupunginhallituksen edustajan.
- kutsuu matkalle mukaan kokin tarjoamaan paikallisia erikoisuuksia näytösluonteisesti.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus
- vastaa myönteisesti Veliki Novgorodin kaupungin kutsuun ja
- nimeää osallistujiksi kaupunginjohtajan lisäksi elinvoimajohtaja Erkki Välimäen, valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinosen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaaren
- kutsuu matkalle mukaan (kokin nimi) tarjoamaan paikallisia erikoisuuksia näytösluonteisesti ja lisäksi tulkin.

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus.

317 § Suunnittelutarvehakemukseen / asuinrakennus ja saunarakennus, 743-401-10-460, Paganuksentie / valitus / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa Vaasan hallinto-oikeudelle oheisen valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Markku Varjamon valituksen johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

318 § Etuosto-oikeuden käyttäminen / Rakennusliike Rajala Oy / talousarvion muutos / etuostosta aiheutuva suoritusvelvollisuus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Seinäjoen Kulkuri (Posti):lle maksetaan 5.9.2017 em. etuosto-oikeuden käyttämiseen perustuvana yhtiön maksupyynnön mukainen määrä eli 4 810 261,98 euroa (sisältää alv noin 60 000 euroa)

Kauppahinnan ylittävien kustannusten osalta valtuustolle tehdään talousarviomuutosehdotus muiden talousarviomuutosesitysten yhteydessä.

Kaupunginjohtaja oikeutetaan tarvittaessa hyväksymään tarkennuksia suoritusvelvollisuuteen.

Tämä pöytäkirjankohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

319 § Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2022
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että verotuksen oikaisulautakunnan jäseneksi valitaan KHT Tatu Huhtala suostumuksensa mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

320 § Hankintapäätös: Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä osallistumisen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintasopimukseen KLKH 1312017,
- oikeuttaa vs. hankintajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen yhteishankintasopimukseen liittymisestä ja sopimuksen,
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat mahdolliset hinnanmuutokset ja muut vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvo (alv 0 %) on 245 000,00 / vuosi, 980 000,00 /4 vuoden sopimuskausi.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.
Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

321 § Ylistaron alueen henkilökuljetusten palvelusopimuksen jatkaminen Härmän Liikenne Oy:n kanssa optiokaudelle 1.1.–31.12.2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- jatkaa Ylistaron alueen henkilökuljetuksia koskevaa palvelusopimusta nro 16 0989 Härmän Liikenne Oy:n kanssa optiokaudelle 1.1.–31.12.2018 alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin,
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimuksen,
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan arvo optiokaudella 945 119,20 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

322 § Asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Roves 55. kaupunginosa, kortteli 45 (Dollyväylä ja Nuppiväylä)
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- todeta Roveksen, 55. kaupunginosan korttelia 45 ja siihen liittyvien katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyä niihin annetut vastineet,
- hyväksyä kaavakarttaan tehdyt vähäiset korjaukset ilman uutta nähtävänä pitoa
ja
- hyväksyy Roveksen, 51. kaupunginosan korttelia 45 ja siihen liittyvien katualueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

323 § EP-Pottiin liittyminen / sopimus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa allekirjoitettavaksi liitteistä ilmenevät EP-Pottiin liittymistä koskevat sopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Sihto ja Tarja Tenkula Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevina ja Raimo Ristilä valtuuston puheenjohtajana; eivät läsnä.

324 § Valtuustoaloite Seinäjoen julkinen liikenne Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon alueilla
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

325 § Valtuustoaloite/Toivolanrannan koulun liikenneturvallisuuden parantaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

326 § Valtuustoaloite/Seinäjoen kaupungin ydinkeskustassa SeiPark Oy:n hallinnoimat pysäköintipaikat joulukuun 2017 maksuttomia tai pysäköintikiekoilla rajoitettu tunnin parkkiaika
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

327 § Valtuustoaloite / Tammikujan kunnostaminen Kivistön kaupunginosassa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja