+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Maaliskuu » FinTerveys-tutkimus selvittää seinäjokelaisten terveyttä

FinTerveys-tutkimus selvittää seinäjokelaisten terveyttä

13.3.2017, klo 8:34

Seinäjoelta mukaan on kutsuttu 219 henkilöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistänyt kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen, jolla selvitetään terveyden ja hyvinvoinnin koko kirjoa Helsingistä Utsjoelle.

Tutkimukseen kutsutaan satunnaisotannalla 10 000 yli 18-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea tammi-toukokuun aikana. Seinäjoella tutkimusryhmät ovat 20.-29. maaliskuuta. Seinäjoelta mukaan on kutsuttu 219 henkilöä.

FinTerveys-tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeita. Osa kutsutuista on valittu myös ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin. Tutkittavat saavat kaikki itseään koskevat tutkimustulokset.

Väestötutkimuksista saatavien tietojen avulla on muun muassa laadittu ravitsemussuosituksia ja kehitetty lääkärien hoito-ohjeita potilaille sekä riskilaskureita, kuten FINRISKI-laskuri. Väestötutkimuksista saatu tieto on ollut keskeisessä asemassa kansallisten terveysohjelmien, kuten Allergiaohjelman ja Lihavuusohjelman valmistelussa. Väestötutkimukset ovat myös tuottaneet tietopohjan toimille, joiden seurauksena monet kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, ja toimintarajoitteet ovat vähentyneet.

Suomessa on Euroopan pisimmät, 1960-luvulle asti juontuvat perinteet tehdä ja hyödyntää kansainvälisesti ainutlaatuisia väestön terveystarkastustutkimuksia. Niistä kertyneillä aineistolla täydennetään rekistereiden ja kyselytutkimusten tietoja, jotta suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja niiden muutoksista saadaan kattava kuva.

Hyvinvointipolitiikka tarvitsee lähtökohdakseen hyvän tietopohjan, jotta sillä voidaan kohentaa väestön terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja. Yleisimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat aiheuttavat suurimman osan alueellisista ja sosioekonomisten ryhmien välisistä eroista terveydessä ja palvelutarpeissa.

FinTerveys-tutkimuksen kaltaisilla laajoilla väestötutkimuksilla saadaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa väestön terveydestä ja toimintakyvystä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Näitä tietoja tarvitaan, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää voidaan kehittää vastaamaan väestön tarpeisiin.

FinTerveys-tutkimus: https://www.thl.fi/finterveys

Lisätietoja:
Katja Borodulin
tutkimuksen koordinaattori, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8569
etunimi.sukunimi@thl.fi


Seppo Koskinen
vastaava tutkija, lääkäri, tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 8762
etunimi.sukunimi@thl.fi


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja