+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Maaliskuu » Ilmanlaatutiedote

Ilmanlaatutiedote

20.3.2017, klo 9:04

Ilman pölypitoisuudet olivat viikonloppuna korkeita Seinäjoella. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus 19.3.2017 Vapaudentien mittausasemalla oli 85 µg/m3 ja ylitti siten terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Kyseessä oli kuluvan vuoden kolmas raja-arvon ylitys hengitettävien hiukkasten osalta Seinäjoella.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitykset johtuivat hiekkapölyn ja jauhautuneen asfaltin nousemista ilmaan.

Ennuste:

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset Seinä-joella ovat tänään todennäköisiä, mikäli selkeä ja tuuleton sää jatkuu. Tiistaille ennustettu sade painaa toteutuessaan pölyn maahan ja ilmanlaatu paranee.

Tilannetta voi seurata Ilmanlaatuportaalissa: www.ilmanlaatu.fi. Seinäjoen mittaustulokset päivittyvät portaaliin tunnin välein.

Tarvittavat toimenpiteet haittojen vähentämiseksi:

Käytetty hiekka tulee poistaa katu- ja piha-alueilta heti, kun se on mahdollista. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan "kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta tai pölyn poistoteholta vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla". Puhdistuksen jälkeen hienoaines poistetaan pesemällä. Yksityisten kiinteistöjen tulee puhdistaa piha-alueensa ja jalkakäytävä. Puhtaanapito ja näin ollen pinnalle jäävä pöly, myös tiealueilla, kuuluu kiinteistöjen vastuulle.

Terveysvaikutukset:

Tämän hetkiset hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa ainakin herkille yksilöille, kuten hengi-tyselin- ja sydänsairauksia poteville. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lisätietoja antavat ympäristöjohtaja Pirjo Korhonen (06)4255717, 050 581 1696 ja mittauksista vastaava projektipäällikkö Eija Rintamäki, 040 830 2404.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja