+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Maaliskuu » Kaupunginvaltuuston 20.3.2017 kokouksen päätökset

Kaupunginvaltuuston 20.3.2017 kokouksen päätökset

20.3.2017, klo 18:34

35 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että valtuuston työjärjestyksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu kokous- kutsu on lähetetty ja julkaistu 16.3.2017 sekä että kokousilmoitus on työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu lehdissä Seinäjoen sanomat, Jalasjärven-Peräseinäjoen Kunnallissanomat, Pohjankyrö ja Ilkka sekä kaupungin nettisivuilla, että suoritetussa nimenhuudossa oli todettu läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


36 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 23. päivänä maaliskuuta 2017 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupunginkansliassa perjantaina 24. päivänä maaliskuuta 2017.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Aittoniemi Pirjo ja Haapasalmi Hannu.

37 § Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2016 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


38 § Talousarviolainojen ottamista koskevan delegointipäätöksen muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää korottaa kassalainan ottamisvaltuutuksen 75 000 000 euroon. Tältä osin valtuutus on seuraava:
Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille:

- 75 000 000 euron suuruisen euromääräisen kassalainan kaupungin rahoitusaseman turvaamiseksi siten, että laina-aika on enintään 1 vuosi ja lai- nasta viitekoron lisäksi maksettava marginaali enintään 1,20 % kuitenkin siten, että maksettava kokonaiskorko on enintään 6 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Heikki Vierula hallituksen varajäsenenä sekä Hannu Kantonen Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana ja Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.


39 § Avustuksen myöntäminen SJK-juniorit ry:lle ja Törnävän leirintäalueen parantamistoimet vuoden 2017 aikana
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää
- 25 000 €:n määrärahan, joka myönnetään kerta-avustuksena SJK-juniorit ry:lle ja
- talonrakennusinvestointeihin 100 000 €:n määrärahan, joka käytetään leirintäalueen majoitusmökkien uudistamiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

40 § Pasi Kivisaaren ja Irene Tureniuksen valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi asiatekstissä olevan vastauksen Pasi Kivisaaren ja Irene Tureniuksen valtuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

41 § Esisopimus Uppa kortteli 27/ Seinäjoen vapaaseurakunta / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi myös lopullisena asiakirjana kiinteistökaupan esisopimuksen, jolla kaupunki myy Seinäjoen vapaaseurakunnalle Upan kaupunginosan korttelissa nro 27 vireillä olevan asemakaavamuutoksen mukaisen Y-8 tontin 769 250 (seitsemänsataa- kuusikymmentäyhdeksäntuhatta kaksisataaviisikymmentä) euron kauppahinnalla ja muutoin esisopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

42 § Kiinteistöjen vaihtokirja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy oheisen valmistelutekstistä ilmenevän kiinteistöjen vaihtokirjan tekemisen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa ja oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään siihen teknisiä tarkistuksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

43 § Asemakaavan muutoshakemus; Huhtala 14 kortteli 66 Psykiatria / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Huhtalan 14.kaupunginosan korttelia 66 ja siihen liittyviä katu- ja erityisalueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


44 § Veneskosken osayleiskaava-alueen viemäröinti / jatkoaika toteutukseen / Seinäjoen Energia Oy:n/Seinäjoen Veden kirje
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää jatkaa Veneskosken yleiskaava-alueen viemäröinnin toteutuk- sen aikataulua asiakohdassa todetuin perustein 30.4.2019 saakka.

Mikäli asukkaiden liittymishalukkuus lisääntyy oleellisesti tai alueelle tulee merkit- tävää rakentamispainetta, viemäröintiä pitää aikaistaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Aaro Honkola varajäsenenä;eivät läsnä.

Kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla.

45 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2016
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 3 momentin tarkoittamana luettelona.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että musiikkiluokkien toiminnan jatkamista koskevan aloitteen on tehnyt Markku Lahtinen ym.valtuutetut.46 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Västinkartanon palvelukeskus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että Päivi Joensuun vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.1.2017 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kati Ojaniemi p. 050 356 0211
lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja