+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Maaliskuu » Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.3.2017 kokouksen päätökset

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.3.2017 kokouksen päätökset

23.3.2017, klo 11:01

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä.

§ 15 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista saadun palautteen käsittely
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee saadun palautteen ja sen johdosta annetun selvityksen tiedoksi ja käsittelee maksujen uudelleen porrastamista seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2016
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta
- merkitsee tiedoksi tulosalueen sivistyskeskuksen hallinto määrärahan ylitysesityksen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
- päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2016.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 18 Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen koulutusyhtymän (SEDU) välisen kuraattoritoimintaa koskevan palvelusopimuksen irtisanominen

Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy palvelusopimuksen irtisanomisen 1.1.2018 alkaen
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 19 Vapaaehtoisen (A2) kielen opiskelu
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää perustaa vapaaehtoisen kielen opetusryhmiä 4. luokkalaisille asiaselostuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Koululle, jossa on A2-kielen opetusryhmiä, annetaan tuntiresurssia kaksi viikkotuntia jokaista A2-ryhmää kohden. Vuosittain tulee tarkastella ryhmien määrää. Ryhmän jakamisen raja on 22 oppilaan määrä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Perusopetuksen ja lukion yhteisen viran muuttaminen perusopetuksen lehtorin viraksi
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää muuttaa perusopetuksen ja lukion yhteisen lehtorin viran (404516, matematiikka ja fysiikka) perusopetuksen lehtorin viraksi (404140, kemia, fysiikka ja matematiikka) 1.8.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21 Seinäjoen kaupungin perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Seinäjoen kaupungin perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Kivistön koulun rehtorin viran (401001) täyttäminen
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Kivistön koulun rehtorin valinnasta ennen kokousta lautakunnan jäsenille erikseen toimitettavan päätösesityksen pohjalta.
Ehdotus kokouksessa:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita Kivistön koulun rehtorin virkaan (401001) KM Sirkku Hietasen 1.10.2017 alkaen toistaiseksi.
Päätös: Kokouksessa tehty ehdotus hyväksyttiin.

§ 23 Kurssien lisääminen Nurmon lukion opetussuunnitelmaan
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Nurmon lukion opetussuunnitelmaan edellä esitetyt kurssit asiatekstin mukaisina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 24 Vuoden 2016 riskienhallintasuunnitelmien toteutuminen
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee riskienhallinnan seurannan ja toimenpiteet vuodelta 2016 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 25 Varhaiskasvatuksen palvelurakenne
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta
-merkitsee tiedoksi suunnitelmat varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistamiseksi ja
-päättää lakkauttaa asiatekstin mukaisesti
o Pikkalan
o Tiitiäisten
o Joupin sinisen tuvan
o Joupin vihreän tuvan
o Aittakujan
o Vaahteramäen ja
o Vasaratien ryhmäperhepäiväkodit sekä
o Rekitien päiväkodin 31.5.2018.

Käsittely kokouksessa:
Keskustelun aikana Piia Kattelus teki esityksen, että asiatekstissä mainitut ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan vasta sitten, kun päivähoidon palveluseteli laajennetaan koskemaan myös ryhmäperhepäiväkoteja. Ryhmäperhepäivähoito on tutkimuksen mukaan päiväkotihoitoa sopivampaa alle 3-vuotiaille. Seinäjoella tulisi jatkossakin olla tarjolla ryhmäperhepäivähoitoa.
Piia Katteluksen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Näin ollen toimialajohtajan ehdotus tuli hyväksytyksi.
Päätös: Toimialajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Viranhaltijapäätökset
Toimialajohtajan ehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 27 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 14.12.2016, § 94, päättänyt kokouspäivät vuoden 2017 kevätkaudelle. Huhtikuun kokous on päätetty pitää keskiviikkona 19.4.2017 klo 16.30 alkaen.
Toimialajohtajan ehdotus kokouksessa:
Siirretään lautakunnan huhtikuun kokous pidettäväksi 26.4.2017 klo 16.30 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja