+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Tammikuu » Kaupunginhallituksen kokouksen 9.1.2017 päätökset

Kaupunginhallituksen kokouksen 9.1.2017 päätökset

9.1.2017, klo 18:32

Yhteenveto kaupunginhallituksen 9.1. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

1 § Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläpito alkuvuonna 2017
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittavaa jäsentä niin, että tarkastus tapahtuu välittömästi kokousta seuraavana maanantaina ja pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana päivänä. Päätös voidaan tarkistaa myös kokouksessa jos siitä erikseen päätetään.

Tämä päätös on voimassa siihen saakka kunnes uusi kaupunginhallitus tekee asiasta uuden päätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 § Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista alkuvuonna 2017
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Säädökset merkitään tiedoksi ja noudatettavaksi ja päätetään, että kaupunginhallituksen johtosäännön III luvun 9 §:n mukaisesti sähköinen esityslista toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kokousta edeltävänä torstaina SALI -palveluun. Kokoukseen kutsutuille varajäsenille esityslistaa ei toimiteta enää postitse.
Muutoin esityslista on nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi kokousta edeltävänä perjantaina.

Tämä päätös on voimassa niin siihen saakka kunnes uusi kaupunginhallitus tekee
asiasta uuden päätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 § Kaupunginhallituksen toimikauden jatkaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolla, että toimikaudelle vv. 2015–2016 valitun kaupunginhallituksen toimikautta jatketaan toukokuun loppuun 2017 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

5 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 19.12.2016 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Keskeisten reunaehtojen määrittely keskustorin suunnittelussa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Keskustan kehittämistoimikunnan käsittelyn mukaisesti keskeisten reunaehtojen määrittelyn Keskustorin jatkosuunnittelun pohjaksi liitteen A mukaisesti.

Asian käsittely:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle ,että se hyväksyy Keskustan kehittämistoimikunnan käsittelyn mukaisesti keskeisten reunaehtojen määrittelyn Keskustorin jatkosuunnittelun pohjaksi liitteen A7 mukaisesti sisältäen lämmityksen ja kahvilapaviljonki rakennuksen.

Päätös: kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

8 § Avustusanomus Tammisunnuntain 1918 tapahtumista Etelä-Pohjanmaalla kertovan elokuvan toteuttamiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- että Seinäjoen kaupunki tukee Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistystä Tammisunnuntai -elokuvadokumentin toteuttamisessa, mikäli valtuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvioon tätä tarkoitusta varten 25 000 €:n lisämäärärahan ja,
- että avustuksen ehtona on elokuvan vapaa esitysoikeus Seinäjoen kouluissa.

Asian käsittely:

kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus päättää;

-että Seinäjoen kaupunki tukee Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistystä Tammisunnuntai- elokuvadokumentin toteuttamisessa, mikäli valtuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvioon tätä tarkoitusta varten 25 000 euron lisämäärärahan ja

-että avustuksen ehtona on elokuvan vapaa esitysoikeus Seinäjoen kouluissa ja muissa kulttuuri- ja isänmaallisissa tilaisuuksissa.

Päätös: kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.Ehdotus hyvksyttiin.

9 § Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että kutakin äänestysaluetta varten valitaan vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yhdeksän vaalitoimikuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä kolme varajäsentä.

Kaupunginhallitus nimeää toimikunnan, joka valmistelee vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten nimeämisen.

Toimikunnan sihteeriksi nimetään lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja Jari Jokinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan valittiin Mikko Männikkö, Jesse Luhtala, Sirkka Penttilä, Jarkko Kärki, Kimmo Rantanen , Antti Knuuttila ja Henna Rantasaari.

10 § Aluehallintoviraston määräys koskien lastensuojelun määräaikoja; toimenpiteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
- päättää perustaa sosiaalityön tulosalueelle lastensuojeluun kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 3 §:n mukainen kelpoisuus1.1.2017 lukien ja
- hyväksyy sisällytettäväksi vuoden 2017 talousarvioon 112 000 euron suuruisen määrärahan talousarvion kustannuspaikalle.2356 Lastensuojelun avohuoltopalvelut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Aluevastaavan viran muuttaminen fysioterapeutin toimeksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa kotihoidon aluevastaavan viran fysioterapeutin toimeksi 1.2.2017 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 § Kaari-laskurin tunnusluvut/Seinäjoen kaupunki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tunnusluvut tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi Kaari-laskurin tunnusluvut Seinäjoen kaupungin osalta vuodelta 2015.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 § Valtuustoaloite: Musiikkiluokkien toiminnan jatkaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyskeskuksen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 § Kiinteistö Oy Seinäjoen Kampuksen takaushakemus / takauksen myöntäminen
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö Oy Seinäjoen Kampukselle em. tarkoitukseen myöntämälle lainalle Seinäjoen kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron,
mahdolliset viivästyskorot, perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut);

Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: Kahdeksan miljoonaa (8.000.000) euroa.
Laina-aika: n. 12 vuotta, lyhennysohjelma tasalyhennyksin 20-vuotisen maksusuunnitelman mukaan. Ensimmäiset lyhennykset syksyllä 2018.
Korko: Korkoindikaatio (7.11.2016) 3 kk euriborviitekorko lisättynä 0,400 %-yksikön marginaalilla. Lainan marginaali on voimassa viisi (5) vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta lukien.
Tauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen 743-2-16-17 ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirja (laitoskiinnitys) yhteensä 8.000.000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että takauksesta peritään 0,75 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Heikki Vierula Kiinteistö Oy Seinäjoen Kampuksen hallituksen jäsenenä. Jorma Rasinmäki ja Aarne Heikkilä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

15 § Sopimus Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikön toiminnasta ja siihen liittyvät toimitilajärjestelyt
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- hyväksyy Siirtolaisuusinstituutin ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen sekä
- liitteenä olevan kaupungin ja Into Seinäjoki Oy:n välisen vuokrasopimuksen Siirtolaisuusinstituutin käyttöön tulevista tiloista ja
- esittää valtuustolle 14.000 €:n lisämäärärahan varaamista kuluvan vuoden talousarvioon Siirtolaisuusinstituutin käyttöön osoitettujen tilojen vuokran
maksamista varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Heikki Vierula Siirtolaisinstituutin hallintoneuvoston jäsenenä, Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Anu Nurmela, Martti Pajulammi sekä Markku Lehtola hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

16 § Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2016–2020"
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille 2016–2020 sekä saattaa Seinäjoen kaupungin palautteena edellä esittelytekstissä esitetyt kannanotot ELY:N tietoon.

Asian käsittely:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille 2016-2020 sekä saattaa Seinäjoen kaupungin palautteena edellä esittelytekstissä esitetyt kannanotot ELYN tietoon.

Lisäksi Seinäjoen kaupunki esittää, että pikaisesti lisätään Seinäjoki tieviitoitus itäiselle ohikulkutielle tultaessa Nurmon suunnasta valtatie 18 ( Kuortaneentie) risteykseen sekä lähestymisopasteet Tampereelle alkaen valtatie 3 :lle. Lisäksi Seinäjoen kaupunki korostaa kevyen liikenteen väylien tärkeyttä.


Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

17 § Kassalaina Seinäjoen Työterveys Oy:n maksuvalmiuden turvaamiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää Seinäjoen Työterveys Oy:lle seuraavan kassalainan:

Lainansaaja: Seinäjoen Työterveys Oy
Lainamäärä: 250 000 €
Laina-aika: Laina erääntyy 31.7.2017
Korko: 3 kk:n Euribor +0,75 %
Vastavakuus: Seinäjoen kaupunki voi käyttää kuittausmahdollisuutta yhtiön kaupungilta syntyviin saamisiin, jotka liittyvät yhtiön ja kaupungin väliseen sopimukseen, jolla kaupunki ostaa työterveyspalveluja henkilöstölleen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Liisa Lähdesmäki Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Raija Ranta hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

18 § Yhdystilien koron määrittely
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiaselostuksessa todetuille yhdystileille vuodelle 2016 koron suuruudeksi 1,0 % ja laskentatavan niin, että sekä hyvitysettä veloituskorko ovat yhtä suuret ja että korko lasketaan kunkin kuukauden
viimeisen päivän saldolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Vahinkorahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vahinkorahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § Kaupungin vahinkorahaston käyttäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- korvata asiaselostuksessa todetut vahingot kaupungin vahinkorahastosta sekä
- hyväksyä tehtäväksi vahinkorahastosta asianmukaisen tuloutuksen vahinkojen kattamiseksi kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 § Tiede-, taide- ja kulttuurirahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa tiede-, taide- ja kulttuurirahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 § Yhteistyösopimus Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi oheisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2017 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Aaro Honkola Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen jäseninä ja Martti Pajulammi ja Jari Jokinen hallituksen varajäseninä. Liisa Lähdesmäki hallintolain 28 §:n perusteella; eivät läsnä.

Tämän pykälän kohdalla pöytäkirjanpitäjänä oli kansliapäällikkkö-toimialajohtaja Raija Ranta.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen, p. 040 575 7570
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja